Samen investeren in groei
en een betere wereld

En we investeren in maatschappelijke organisaties die de schuldenproblematiek aanpakken. Zodat iedereen financieel gezonder wordt.

Wij geloven in de kracht van samen
Rabo Foundation zoekt daarom de samenwerking op met klanten van de Rabobank. Bedrijven, stichtingen en particulieren. Zij kunnen hun expertise en netwerk inzetten. Door bijvoorbeeld toegang te geven tot nieuwe afzetmarkten. En met een schenking bijdragen aan een betere wereld.

Waarom Rabo Foundation?
Sinds 1974 is Rabo Foundation actief. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij u als schenker goed adviseren. Wij kennen onze projectpartners persoonlijk. Zo weet u dat uw schenking goed terecht komt en versterkt u samen met ons de toekomst van kwetsbare mensen.

Iedereen moet op eigen kracht een goede toekomst kunnen opbouwen. Maar niet iedereen krijgt daar de kans voor, hoe graag ze dat ook willen. Rabo Foundation geeft 

gemotiveerde mensen het duwtje in de rug dat zij nodig hebben om vooruit te komen.

Dat doen we door met geld, kennis en toegang tot ons netwerk te investeren in organisaties die mensen samenbrengen en kansen bieden voor kwetsbare mensen. In 22 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika versterken we de positie van kleinschalige boeren. We investeren in coöperaties en boerenorganisaties waar de boeren zich bij aan kunnen sluiten. Zo kunnen de boeren groeien en beter voor zichzelf en hun gezin zorgen. In Nederland staan we achter sociale ondernemingen die kansen creëren voor mensen die graag willen werken, maar moeilijk een baan vinden. 

Samen met
Rabo Foundation

Draag bij aan een
betere wereld

U versterkt boerencoöperaties in ontwikkelingslanden, zodat kleinschalige boeren kunnen groeien en zo hun inkomen kunnen verhogen. Of u zorgt in Nederland voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo werken we samen aan een betere wereld, voor iedereen. U kunt op verschillende manieren schenken aan Rabo Foundation en vanaf € 50.000 richten we een persoonlijk fonds in en bepaalt u zelf aan welk thema u wilt schenken. 

Met een schenking zet u
iets in beweging
Werken aan de toekomst

Samen met onze schenkers leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Het afgelopen jaar investeerden we in maar liefst 369 organisaties. Al die organisaties leveren een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kwetsbare groepen mensen, in Nederland en ver daarbuiten. Doet u ook mee?

Dankzij de giften van onze schenkers investeren we jaarlijks in ruim 300 organisaties. Zo kunnen zij werken aan hun toekomst en kansen creëeren voor kwetsbare mensen. Bekijk een aantal projecten waar Rabo Foundation impact maakt.

Periodiek schenken


Eenmalig schenken


Bij een periodieke gift spreekt u een vast bedrag af dat gedurende vijf jaar elk jaar geschonken wordt. Dit leggen we samen vast in een schenkovereenkomst en geeft u optimaal belastingvoordeel.

Natuurlijk kunt u ook een eenmalige schenking doen. Deze eenmalige gift is dan waarschijnlijk niet volledig aftrekbaar. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Boswachters op zee
houden oogje in het zeil

Baan op de woelige baren
De marine-veteranen trainen de jongeren tijdens een intensieve bootcamp. Ze selecteren degenen die het meest geschikt zijn voor een baan op de woelige baren. ‘Momenteel hebben we twaalf Sea Rangers in dienst. Dat gaat hartstikke goed. Wat ons sociale re-integratieprogramma zo uniek maakt, is dat we jongeren met vaak complexe problematiek na vijf weken bootcamp al in dienst kunnen nemen. Bijna nergens vind je zo’n kort traject dat jongeren succesvol van de bijstand naar werk helpt. Daarnaast spreken veel werklozenprojecten niet echt tot de verbeelding. Sea Rangers daarentegen verhoogt hun sociale status enorm.’

Zeilschepen in de offshore
De Sea Rangers werken niet vanaf een motorschip, maar varen op een duurzaam zeilschip. ‘Heel bijzonder in de maritieme wereld’, aldus Van der Werf. ‘Als enige partij ter wereld gebruiken wij volledig gecertificeerde zeilschepen in de offshore.’ Sea Rangers wil over vijf jaar nóg vier van deze schepen op de Noordzee actief hebben. Daarnaast hoopt de social enterprise op te schalen naar andere landen.

Het Nederlandse deel van de Noordzee is één van de meest intensief gebruikte wateren ter wereld. Waar vroeger alleen vissers en koopvaardijschepen de golven

trotseerden, wemelt het nu van windmolenparken, recreatieplekken en boortorens. Vaarroutes zijn bovendien veel drukker. Momenteel is de helft van de Noordzee intensief in gebruik. Voor de overheid is het steeds lastiger om een oogje in het zeil te houden. ‘Het gevolg is dat er bijvoorbeeld minder toezicht is op bijvoorbeeld illegale visserij en vervuiling’, zegt Wietse van der Werf.

Extra ogen op zee
De ondernemer en natuurliefhebber bedacht daarom de Sea Rangers. Een soort boswachters op zee die fungeren als extra ogen voor de overheid. Van der Werf: ‘We hebben zowel een ecologisch als een sociaal doel. Niet alleen houden we de Noordzee schoon en doen we aan natuurbehoud – we bieden ook een aantrekkelijke en uitdagende baan aan marine-veteranen en werkloze jongeren.’


Sociale onderneming Sea Rangers beschermt niet alleen de Noordzee, maar haalt ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan boord.

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt
Rabo Foundation verstrekte Sea Rangers een lening tegen gunstige voorwaarden. Daarmee kon de organisatie in 2018 de eerste bootcamp organiseren. ‘Voor ons was het heel belangrijk dat Rabo Foundation met ons in zee durfde om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen’, aldus Van der Werf. ‘Het biedt andere partijen vertrouwen als ze zien dat de Rabobank betrokken is. Bovendien zijn er maar weinig partijen als Rabo Foundation die hun nek durven uit te steken voor social enterprises als wij. Nu kunnen wij laten zien dat natuur beschermen op zee banen creëert en rendement oplevert voor investeerders.’

Coöperatief model verandert
leven Indiase vrouwen

Het model integreert kippenschuren, een vleeskuikenfokkerij en een krachtvoerfaciliteit en geeft toegang tot kennis en netwerk met onder meer een dierenarts. Kapitaal was ook nodig. De samenwerking begon met leningen van 1.500 euro per boer. Hiermee konden ze hun eigen stal bouwen en verbeterden ze de operationele en financiële systemen van de coöperatie.

Hele samenleving profiteert
Een nieuwe pluimveevoederfabriek ging in 2018 open. De lening hiervoor verstrekte Rabo Foundation samen met Rabobank India. Het was de grootste lening ooit aan een producenten-organisatie in India, en de grootste in de geschiedenis van Rabo Foundation. De opening van de fabriek is een grote mijlpaal voor de coöperatie. Voor de vrouwen is het een nieuwe stap op weg naar zelfredzaamheid. Met de fabriek kunnen ze het voer voor de kippen verbeteren. Samen zorgen de vrouwen voor 15 miljoen kippen per jaar en de beschikbaarheid van eitwitrijk voedsel voor de regio neemt hierdoor flink toe. Daar profiteert de hele gemeenschap van.

De vrouwen zijn lid van een van de tien coöperaties binnen de federatie Madhya Pradesh Women Poultry Producers Company Private Limited (MPWPCL). 

De vrouwen hebben samen een groei doorgemaakt met als mijlpaal in 2018: de opening van hun eigen pluimveevoerfabriek. 

Duizenden leden, tien coöperaties, één federatie
De meerderheid van deze vrouwen heeft geen opleiding. Alle vrouwen leefden onder de door de Indiase regering vastgestelde armoedegrens. Maar daar kwam verandering in. In het boekjaar 2018 verdienden de vrouwen gezamenlijk het equivalent van meer dan 2,5 miljoen euro. Ze komen dichter bij economische en sociale onafhankelijkheid. Het heeft hún leven veranderd, en ook dat van hun families en de lokale gemeenschappen.

Rabo Foundation investeert in MPWPCL sinds 2009. De boeren leken toen hun interesse in de pluimveesector te verliezen. Ze moesten investeren in hun bedrijf, maar konden geen leningen krijgen. Rabo Foundation kwam met een oplossing en ontwikkelde samen met de ngo Pradan een coöperatiemodel.


Samen kom je verder. Zo ook circa 6.000 vrouwelijke pluimveehouders in een afgelegen regio van de deelstaat Madhya Pradesh in Centraal-India. 

Financiële zekerheid
door mango's

sector. En juist in rurale gebieden is de armoede het grootst.

Mango’s drogen
‘Tot voor kort brachten we alleen verse mango’s op de markt. Maar veruit de meeste waren al bedorven voordat we ze konden verkopen. Heel erg zonde. Onze oplossing: mango’s drogen.’ Goshen vond
een goede exportmarkt voor dit – niet seizoens-afhankelijke – gedroogde fruit. Het gevolg: minder voedselverspilling, meer vraag naar mango’s en een hogere afname van kleinschalige boeren. Die boeren hebben daardoor een hoger inkomen en betere leefomstandigheden.

Goshen begon in 2018 met het drogen van vruchten en zal zich daar steeds meer op toeleggen. ‘Binnenkort zullen we naast mango’s ook ananassen verwerken, verpakken en exporteren’, zegt Muli. ‘Op de lange termijn komen daar sinaasappelen bij. Gedroogd fruit blijkt internationaal zeer goed te verkopen.’ Uiteindelijk wil hij 70 procent van Goshens omzet uit gedroogd fruit halen. Daarbij vergroot hij graag zijn exportmarkt. ‘Hopelijk liggen onze producten straks ook in Nederland.’

Alex Muli begon als mangoboer met grote ambities. ‘Ik wilde méér mango’s verkopen, ook in het buitenland. Maar mijn aanbod was te klein voor serieuze 

marktkansen. Om meer volume bij elkaar te krijgen, moest ik samenwerken met andere boeren.’ Daarvoor richtte hij in 2010 het bedrijf Goshen Farm Exporters Ltd op. Eind 2017 werkte Goshen samen met 420 zelfstandige kleinschalige boeren; eind 2018 waren daar al 370 producenten bijgekomen. En die groei houdt aan.

Zekerheid geven
Muli: ‘De boeren met wie ik samenwerk komen uit verschillende delen van het land. Van West- en Centraal tot Zuidoost-Kenia. Hooguit zeven hectare grond bezitten ze, soms maar een kwart. Daarop verbouwen ze hun mango’s, ananassen en avocado’s. Ik ontvang die producten, verpak ze en breng ze op de markt.’ Waarom kleinschalige boeren graag met Goshen samenwerken? ‘We nemen hun productie periodiek af, om deze vervolgens op de Keniaanse markt te brengen of te exporteren. Zo geven we hun financiële zekerheid, waardoor ze een betere kwaliteit van leven hebben.’ Dat is hard nodig, weet ook Muli. Ongeveer 75 procent van de Keniaanse bevolking werkt in de agriculturele

Vers fruit blijft maar korte tijd vers. In Kenia bederft bijvoorbeeld tachtig procent van de mango’s voordat het verkocht kan worden. Alex Muli’s bedrijf Goshen Farm Exporters Ltd. kwam met een oplossing en verhoogde daarmee het inkomen van kleinschalige, veelal arme mangoboeren. ‘Gedroogd fruit blijkt zowel lokaal als internationaal zeer goed te verkopen.’


Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Rabo Foundation biedt Goshen werkkapitaal. Het bedrijf kan de producenten daardoor gegarandeerd snel en periodiek betalen voor hun gewassen. Door de investering van Rabo Foundation kon Goshen starten met het drogen van mango’s en zo het percentage van verspilling van mango’s verkleinen. Het drogen van fruit levert niet alleen een hoger inkomen op voor fruitboeren, maar zal naar verwachting ook banen creëren: Goshen zal steeds meer mensen nodig hebben om het fruit te drogen. Ook zet Rabo Foundation haar netwerk in om Goshen te helpen aan nieuwe afnemers voor het gedroogde fruit. 

Agri-revolutie met
mobieltjes en data

kredietwaardigheid is en hoe uitgebreid de aanvullende analyse moet zijn.’ Dankzij deze digitalisering kan Aldea met dezelfde menskracht méér leden bereiken. ‘Onze tachtig credit agents kunnen steeds meer kleinschalige boeren bedienen. Ieder van hen bereikt nu 250 leden, binnenkort hopelijk 350.’

Snelle teelt adviezen
Aldea-medewerkers blijven kleinschalige boeren wel bezoeken, zeker de 30 procent die thuis nog geen mobiele telefoon met internet heeft. ‘Maar het aantal en de duur van die bezoeken kunnen aanzienlijk omlaag’, zegt Armstrong. Op termijn hoopt de coöperatie ook advies te digitaliseren. ‘Denk aan software die snel gewasadviezen tips geeft op basis van iemands gps-coördinaten, zijn gewas en de beschikbare klimaat- en bodeminformatie over zijn locatie in een gegeven periode.’

Slim datagebruik
‘Data verzamelen en analyseren is voor onze digitale diensten cruciaal’, zegt Armstrong. ‘Dat verzamelen deden we al, bijvoorbeeld via de (kredietaanvraag)bezoeken aan leden en de tracking software voor producten. We hebben miljoenen gegevens. Nieuw is het slim analyseren en gebruiken ervan.’ Afgelopen jaar leerde Aldea van diverse experts hoe dit moest – mede dankzij Rabo Foundation. ‘We worden er steeds handiger in. En dat is goed nieuws voor onze leden: data-analyse is hun sleutel naar een betere toekomst.’

Agri-ICT is sinds afgelopen jaar hét aandachtspunt van Aldea, vertelt Armstrong. ‘De ondersteuning wordt steeds digitaler. Van een speciale 

webshop voor leden, waar zij agriculturele producten als kunstmest kunnen bestellen, tot de recente digitalisering van microkredietaanvragen.’

Stevige jeeps
Aldea Global is een van de weinige plekken in het land waar boeren microkrediet kunnen aanvragen tegen een betaalbaar rentetarief. Armstrong: ‘Hun kredietwaardigheid uitpluizen, was vroeger uitdagend en tijdrovend. Onze tachtig credit agents bezochten elke aanvrager persoonlijk, wat doorgaans betekende dat ze met jeeps of motors naar afgelegen berghellingen moesten.’ De verwerking van aanvragen duurden daardoor langer dan Aldea wilde. En met de toenemende vraag dreigden credit agents alleen maar méér tijd kwijt te zijn.

Speciaal rekenmodel
‘Samen met Rabo Foundation bedachten en ontwikkelden we een innovatieve oplossing’, zegt Armstrong. ‘We laten nu elke kredietaanvrager een korte online vragenlijst invullen op zijn mobieltje. Mede op basis van de data die hij invoert, bepaalt een speciaal beslismodel wat de verwachte 

‘We krijgen steeds meer leden; 12.000 inmiddels, van wie de helft koffieboer. Zij willen graag snel en passend microkrediet en advies om hun productie te vergroten en verbeteren. Dankzij ICT kunnen we aan die groeiende vraag voldoen.’ Dat zegt Warren Armstrong, algemeen directeur van Aldea Global, een vereniging van en voor kleinschalige boeren in Nicaragua.

Samen investeren
in groei en een
betere wereld

Iedereen moet op eigen kracht een goede toekomst kunnen opbouwen. Maar niet iedereen krijgt daar de kans voor, hoe graag ze dat ook willen. 

Samen met onze schenkers leveren we een bijdrage aan een betere wereld. Het afgelopen jaar investeerden we in maar liefst 369 organisaties. Al die organisaties leveren een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kwetsbare groepen mensen, in Nederland en ver daarbuiten. Doet u ook mee?

Rabo Foundation geeft gemotiveerde mensen het duwtje in de rug dat zij nodig hebben om vooruit te komen.

Dat doen we door met geld, kennis en toegang tot ons netwerk te investeren in organisaties die mensen samenbrengen en kansen bieden voor kwetsbare mensen. In 22 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika versterken we de positie van kleinschalige boeren. We investeren in coöperaties en boerenorganisaties waar de boeren zich bij aan kunnen sluiten. Zo kunnen de boeren groeien en beter voor zichzelf en hun gezin zorgen. In Nederland staan we achter sociale ondernemingen die kansen creëren voor mensen die graag willen werken, maar moeilijk een baan vinden. En we investeren in maatschappelijke organisaties die de schuldenproblematiek aanpakken. Zodat iedereen financieel gezonder wordt.

Wij geloven in de kracht van samen
Rabo Foundation zoekt daarom de samenwerking op met klanten van de Rabobank. Zij kunnen hun expertise en netwerk inzetten. Door bijvoorbeeld toegang te geven tot nieuwe afzetmarkten. En met een schenking bijdragen aan een betere wereld.

Waarom Rabo Foundation?
Sinds 1974 is Rabo Foundation actief. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij u als schenker goed adviseren. Wij kennen onze projectpartners persoonlijk. Zo weet u dat uw schenking goed terecht komt en versterkt u samen met ons de toekomst van kwetsbare mensen.

Met een schenking
zet u iets in beweging

U versterkt boerencoöperaties in ontwikkelingslanden, zodat kleinschalige boeren kunnen groeien en zo hun inkomen kunnen verhogen. Of u zorgt in Nederland voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo werken we samen aan een betere wereld, voor iedereen. U kunt op verschillende manieren schenken aan Rabo Foundation en vanaf € 50.000 richten we een persoonlijk fonds in en bepaalt u zelf aan welk thema u wilt schenken. 

Werken aan de toekomst

Samen met
Rabo Foundation

Draag bij aan een
betere wereld

Periodiek schenken
Bij een periodieke gift spreekt u een vast bedrag af dat gedurende vijf jaar elk jaar geschonken wordt. Dit leggen we samen vast in een schenkovereenkomst en geeft u optimaal belastingvoordeel.

Eenmalig schenken
Natuurlijk kunt u ook een eenmalige schenking doen. Deze eenmalige gift is dan waarschijnlijk niet volledig aftrekbaar. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Dankzij de giften van onze schenkers investeren we jaarlijks in ruim 300 organisaties. Zo kunnen zij werken aan hun toekomst en kansen creëeren voor kwetsbare mensen. Bekijk een aantal projecten waar Rabo Foundation impact maakt.

Een coöperatief model verandert het leven van ruim 6.000 vrouwen in India.

Sea Rangers uit Rotterdam helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een uitdagende baan.

De Keniaanse fruitcoöperatie Goshen droogt mango's voor nieuwe afzetmarkten en hoger inkomen voor kleinschalige boeren.

Agri-revolutie met mobieltjes en data zodat meer kleinschalige koffieboeren in Nicaragua sneller krediet krijgen.

MEER WETEN?

Contact
Hoe u kunt bijdragen aan Rabo Foundation? Daar gaan we graag met u over in gesprek. Menno Maass staat voor u klaar met advies en meer informatie.

Boswachters op
zee houden oogje
in het zeil

Het Nederlandse deel van de Noordzee is één van de meest intensief gebruikte wateren ter wereld. Waar vroeger alleen vissers en koopvaardijschepen de golven trotseerden, wemelt het

Sociale onderneming Sea Rangers beschermt niet alleen de Noordzee, maar haalt ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan boord.

nu van windmolenparken, recreatieplekken en boortorens. Vaarroutes zijn bovendien veel drukker. Momenteel is de helft van de Noordzee intensief in gebruik. Voor de overheid is het steeds lastiger om een oogje in het zeil te houden. ‘Het gevolg is dat er bijvoorbeeld minder toezicht is op bijvoorbeeld illegale visserij en vervuiling’, zegt Wietse van der Werf.

Extra ogen op zee
De ondernemer en natuurliefhebber bedacht daarom de Sea Rangers. Een soort boswachters op zee die fungeren als extra ogen voor de overheid. Van der Werf: ‘We hebben zowel een ecologisch als een sociaal doel. Niet alleen houden we de Noordzee schoon en doen we aan natuurbehoud – we bieden ook een aantrekkelijke en uitdagende baan aan marine-veteranen en werkloze jongeren.’

Baan op de woelige baren
De marine-veteranen trainen de jongeren tijdens een intensieve bootcamp. Ze selecteren degenen die het meest geschikt zijn voor een baan op de woelige baren. ‘Momenteel hebben we twaalf Sea Rangers in dienst. Dat gaat hartstikke goed. Wat ons sociale re-integratieprogramma zo uniek maakt, is dat we jongeren met vaak complexe problematiek na vijf weken bootcamp al in dienst kunnen nemen. Bijna nergens vind je zo’n kort traject dat jongeren succesvol van de bijstand naar werk helpt. Daarnaast spreken veel werklozenprojecten niet echt tot de verbeelding. Sea Rangers daarentegen verhoogt hun sociale status enorm.’

Zeilschepen in de offshore
De Sea Rangers werken niet vanaf een motorschip, maar varen op een duurzaam zeilschip. ‘Heel bijzonder in de maritieme wereld’, aldus Van der Werf. ‘Als enige partij ter wereld gebruiken wij volledig gecertificeerde zeilschepen in de offshore.’ Sea Rangers wil over vijf jaar nóg vier van deze schepen op de Noordzee actief hebben. Daarnaast hoopt de social enterprise op te schalen naar andere landen.

Werken aan de toekomst

Financieringsvormen
Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Lening tegen gunstige voorwaarden

 • Minimale omvang 40.000 euro, maximale omvang 250.000 euro
 • Looptijd: 1-7 jaar
 • Rente: 0-4%
 • Geen zekerheden

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd/ no change of management & ownership/ non- dividend/ no further debt/ maximering totale management fee gedurende de looptijd van de lening.

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, er is scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd.

Donatie

 • Minimale omvang 30.000 euro
 • Looptijd minimaal 1 jaar

Toegang tot kennis 
Rabo Foundation is als partner betrokken bij de ontwikkeling van drie leergangen. Sociaal ondernemers kunnen hun ondernemers-vaardigheden versterken via:

Toegang tot netwerk 
Rabo Foundation beschikt over een netwerk van ervaren ondernemers, coaches en andere financiers. Afhankelijk van de behoefte brengen we een sociaal ondernemer in contact met een coach voor tijdelijke ondersteuning of bijvoorbeeld een lokale bank als er behoefte is aan bijvoorbeeld lease of een rekening courant. Rabo Foundation is ook aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij impactfinanciers en (private equity)fondsen maatschappelijke en duurzame ondernemers helpen met hun financiering.

MEER WETEN?

Contact
Is in jouw regio een sociale onderneming actief, op het gebied van arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, breng hem in contact met Rabo Foundation. Neem hiervoor contact op met Nanouk Grootendorst of Nynke Struik
.

Uitdagende baan voor werklozen in Nederland

Praktijkvoorbeelden
Coöperatief model
verandert leven
Indiase vrouwen

De vrouwen zijn lid van een van de tien coöperaties binnen de federatie Madhya Pradesh Women Poultry Producers Company Private Limited (MPWPCL). 

Samen kom je verder. Zo ook circa 6.000 vrouwelijke pluimveehouders in een afgelegen regio van de deelstaat Madhya Pradesh in Centraal-India. 

De vrouwen hebben samen een groei doorgemaakt met als mijlpaal in 2018: de opening van hun eigen pluimveevoerfabriek. 

Duizenden leden, tien coöperaties, één federatie
De meerderheid van deze vrouwen heeft geen opleiding. Alle vrouwen leefden onder de door de Indiase regering vastgestelde armoedegrens. Maar daar kwam verandering in. In het boekjaar 2018 verdienden de vrouwen gezamenlijk het equivalent van meer dan 2,5 miljoen euro. Ze komen dichter bij economische en sociale onafhankelijkheid. Het heeft hún leven veranderd, en ook dat van hun families en de lokale gemeenschappen.

Rabo Foundation investeert in MPWPCL sinds 2009. De boeren leken toen hun interesse in de pluimveesector te verliezen. Ze moesten investeren in hun bedrijf, maar konden geen leningen krijgen. Rabo Foundation kwam met een oplossing en ontwikkelde samen met de ngo Pradan een coöperatiemodel. 

Het model integreert kippenschuren, een vleeskuikenfokkerij en een krachtvoerfaciliteit en geeft toegang tot kennis en netwerk met onder meer een dierenarts. Kapitaal was ook nodig. De samenwerking begon met leningen van 1.500 euro per boer. Hiermee konden ze hun eigen stal bouwen en verbeterden ze de operationele en financiële systemen van de coöperatie.

Hele samenleving profiteert
Een nieuwe pluimveevoederfabriek ging in 2018 open. De lening hiervoor verstrekte Rabo Foundation samen met Rabobank India. Het was de grootste lening ooit aan een producenten-organisatie in India, en de grootste in de geschiedenis van Rabo Foundation. De opening van de fabriek is een grote mijlpaal voor de coöperatie. Voor de vrouwen is het een nieuwe stap op weg naar zelfredzaamheid. Met de fabriek kunnen ze het voer voor de kippen verbeteren. Samen zorgen de vrouwen voor 15 miljoen kippen per jaar en de beschikbaarheid van eitwitrijk voedsel voor de regio neemt hierdoor flink toe. Daar profiteert de hele gemeenschap van.

Sociaal ondernemers
& Rabo Foundation

Rabo Foundation investeert in de (fiinanciële)
zelfredzaamheid van kwetsbare mensen. In Nederland geven we daar onder andere invulling aan door financieel en inhoudelijk te investeren in sociale ondernemingen. De focus ligt op arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In Nederland komen honderdduizenden mensen moeilijk aan een baan. Het zijn onder andere jongeren zonder startkwalificatie, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, statushouders of kwetsbare vrouwen. Rabo Foundation investeert in de sociale ondernemingen die kansen creëren voor deze mensen en het begeleiding bieden om onderdeel uit te maken van het arbeidsproces. Zoals i-did, Rebottled en Blooming Bakery.

Via de financiering van sociaal ondernemers zorgt Rabo Foundation voor:

 • Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat zij meer zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij;
 • Groei van sociale en innovatieve ondernemingen;
 • Een inclusievere arbeidsmarkt zodat ze meer impact realiseren, op termijn rendabel zijn en over kunnen naar de reguliere bank;
 • Het aantonen van het belang van sociaal ondernemen. Willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden, moet en kan ondernemen anders. Sociale ondernemingen bieden reguliere bedrijven een spiegel. Ze tonen aan dat je door middel van sociaal en duurzaam ondernemen ook een rendabele onderneming kan neerzetten.
Werken aan de toekomst

Financieringsvormen
Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Lening tegen gunstige voorwaarden

 • Minimale omvang 40.000 euro, maximale omvang 250.000 euro
 • Looptijd: 1-7 jaar
 • Rente: 0-4%
 • Geen zekerheden

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd/ no change of management & ownership/ non- dividend/ no further debt/ maximering totale management fee gedurende de looptijd van de lening.

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, er is scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd.

Donatie

 • Minimale omvang 30.000 euro
 • Looptijd minimaal 1 jaar

Toegang tot kennis 
Rabo Foundation is als partner betrokken bij de ontwikkeling van drie leergangen. Sociaal ondernemers kunnen hun ondernemers-vaardigheden versterken via:

Toegang tot netwerk 
Rabo Foundation beschikt over een netwerk van ervaren ondernemers, coaches en andere financiers. Afhankelijk van de behoefte brengen we een sociaal ondernemer in contact met een coach voor tijdelijke ondersteuning of bijvoorbeeld een lokale bank als er behoefte is aan bijvoorbeeld lease of een rekening courant. Rabo Foundation is ook aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij impactfinanciers en (private equity)fondsen maatschappelijke en duurzame ondernemers helpen met hun financiering.

MEER WETEN?

Contact
Is in jouw regio een sociale onderneming actief, op het gebied van arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, breng hem in contact met Rabo Foundation. Neem hiervoor contact op met Nanouk Grootendorst of Nynke Struik
.

Uitdagende baan voor werklozen in Nederland

Praktijkvoorbeelden
Financiële zekerheid
door mango's

Alex Muli begon als mangoboer met grote ambities. ‘Ik wilde méér mango’s verkopen, ook in het buitenland. Maar mijn aanbod was te klein voor serieuze 

Vers fruit blijft maar korte tijd vers. In Kenia bederft bijvoorbeeld tachtig procent van de mango’s voordat het verkocht kan worden. Alex Muli’s bedrijf Goshen Farm Exporters Ltd. kwam met een oplossing en verhoogde daarmee het inkomen van kleinschalige, veelal arme mangoboeren. ‘Gedroogd fruit blijkt zowel lokaal als internationaal zeer goed te verkopen.’

marktkansen. Om meer volume bij elkaar te krijgen, moest ik samenwerken met andere boeren.’ Daarvoor richtte hij in 2010 het bedrijf Goshen Farm Exporters Ltd op. Eind 2017 werkte Goshen samen met 420 zelfstandige kleinschalige boeren; eind 2018 waren daar al 370 producenten bijgekomen. En die groei houdt aan.

Zekerheid geven
Muli: ‘De boeren met wie ik samenwerk komen uit verschillende delen van het land. Van West- en Centraal tot Zuidoost-Kenia. Hooguit zeven hectare grond bezitten ze, soms maar een kwart. Daarop verbouwen ze hun mango’s, ananassen en avocado’s. Ik ontvang die producten, verpak ze en breng ze op de markt.’ Waarom kleinschalige boeren graag met Goshen samenwerken? ‘We nemen hun productie periodiek af, om deze vervolgens op de Keniaanse markt te brengen of te exporteren. Zo geven we hun financiële zekerheid, waardoor ze een betere kwaliteit van leven hebben.’ Dat is hard nodig, weet ook Muli. Ongeveer 75 procent van de Keniaanse bevolking werkt in de agriculturelesector. En juist in rurale gebieden is de armoede het grootst.

Mango’s drogen
‘Tot voor kort brachten we alleen verse mango’s op de markt. Maar veruit de meeste waren al bedorven voordat we ze konden verkopen. Heel erg zonde. Onze oplossing: mango’s drogen.’ Goshen vond
een goede exportmarkt voor dit – niet seizoens-afhankelijke – gedroogde fruit. Het gevolg: minder voedselverspilling, meer vraag naar mango’s en een hogere afname van kleinschalige boeren. Die boeren hebben daardoor een hoger inkomen en betere leefomstandigheden.

Goshen begon in 2018 met het drogen van vruchten en zal zich daar steeds meer op toeleggen. ‘Binnenkort zullen we naast mango’s ook ananassen verwerken, verpakken en exporteren’, zegt Muli. ‘Op de lange termijn komen daar sinaasappelen bij. Gedroogd fruit blijkt internationaal zeer goed te verkopen.’ Uiteindelijk wil hij 70 procent van Goshens omzet uit gedroogd fruit halen. Daarbij vergroot hij graag zijn exportmarkt. ‘Hopelijk liggen onze producten straks ook in Nederland.’

Werken aan de toekomst

Financieringsvormen
Rabo Foundation verstrekt met name (zachte) leningen en donaties. Bij de beoordeling van ondernemingen kijken we naar de beoogde impact, het marktrisico, het managementrisico en het financiële risico van de onderneming.

Lening tegen gunstige voorwaarden

 • Minimale omvang 40.000 euro, maximale omvang 250.000 euro
 • Looptijd: 1-7 jaar
 • Rente: 0-4%
 • Geen zekerheden

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd/ no change of management & ownership/ non- dividend/ no further debt/ maximering totale management fee gedurende de looptijd van de lening.

Vaste voorwaarden: o.a. sociale doelstelling verankerd in statuten, er is scheiding van uitvoerend en toezichthoudend orgaan, er wordt een impactmeting gedaan en een voortgangs- en eindrapportage opgeleverd.

Donatie

 • Minimale omvang 30.000 euro
 • Looptijd minimaal 1 jaar

Toegang tot kennis 
Rabo Foundation is als partner betrokken bij de ontwikkeling van drie leergangen. Sociaal ondernemers kunnen hun ondernemers-vaardigheden versterken via:

Toegang tot netwerk 
Rabo Foundation beschikt over een netwerk van ervaren ondernemers, coaches en andere financiers. Afhankelijk van de behoefte brengen we een sociaal ondernemer in contact met een coach voor tijdelijke ondersteuning of bijvoorbeeld een lokale bank als er behoefte is aan bijvoorbeeld lease of een rekening courant. Rabo Foundation is ook aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden waarbij impactfinanciers en (private equity)fondsen maatschappelijke en duurzame ondernemers helpen met hun financiering.

MEER WETEN?

Contact
Is in jouw regio een sociale onderneming actief, op het gebied van arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, breng hem in contact met Rabo Foundation. Neem hiervoor contact op met Nanouk Grootendorst of Nynke Struik
.

Uitdagende baan voor werklozen in Nederland

Praktijkvoorbeelden
Agri-revolutie met
mobieltjes en data

Agri-ICT is sinds afgelopen jaar hét aandachtspunt van Aldea, vertelt Armstrong. ‘De ondersteuning wordt steeds digitaler. Van een speciale 

‘We krijgen steeds meer leden; 12.000 inmiddels, van wie de helft koffieboer. Zij willen graag snel en passend microkrediet en advies om hun productie te vergroten en verbeteren. Dankzij ICT kunnen we aan die groeiende vraag voldoen.’ Dat zegt Warren Armstrong, algemeen directeur van Aldea Global, een vereniging van en voor kleinschalige boeren in Nicaragua.

webshop voor leden, waar zij agriculturele producten als kunstmest kunnen bestellen, tot de recente digitalisering van microkredietaanvragen.’

Stevige jeeps
Aldea Global is een van de weinige plekken in het land waar boeren microkrediet kunnen aanvragen tegen een betaalbaar rentetarief. Armstrong: ‘Hun kredietwaardigheid uitpluizen, was vroeger uitdagend en tijdrovend. Onze tachtig credit agents bezochten elke aanvrager persoonlijk, wat doorgaans betekende dat ze met jeeps of motors naar afgelegen berghellingen moesten.’ De verwerking van aanvragen duurden daardoor langer dan Aldea wilde. En met de toenemende vraag dreigden credit agents alleen maar méér tijd kwijt te zijn.

Speciaal rekenmodel
‘Samen met Rabo Foundation bedachten en ontwikkelden we een innovatieve oplossing’, zegt Armstrong. ‘We laten nu elke kredietaanvrager een korte online vragenlijst invullen op zijn mobieltje. Mede op basis van de data die hij invoert, bepaalt een speciaal beslismodel wat de verwachte kredietwaardigheid is en hoe uitgebreid de aanvullende analyse moet zijn.’ Dankzij deze digitalisering kan Aldea met dezelfde menskracht méér leden bereiken. ‘Onze tachtig credit agents kunnen steeds meer kleinschalige boeren bedienen. Ieder van hen bereikt nu 250 leden, binnenkort hopelijk 350.’

Snelle teelt adviezen
Aldea-medewerkers blijven kleinschalige boeren wel bezoeken, zeker de 30 procent die thuis nog geen mobiele telefoon met internet heeft. ‘Maar het aantal en de duur van die bezoeken kunnen aanzienlijk omlaag’, zegt Armstrong. Op termijn hoopt de coöperatie ook advies te digitaliseren. ‘Denk aan software die snel gewasadviezen tips geeft op basis van iemands gps-coördinaten, zijn gewas en de beschikbare klimaat- en bodeminformatie over zijn locatie in een gegeven periode.’

Slim datagebruik
‘Data verzamelen en analyseren is voor onze digitale diensten cruciaal’, zegt Armstrong. ‘Dat verzamelen deden we al, bijvoorbeeld via de (kredietaanvraag)bezoeken aan leden en de tracking software voor producten. We hebben miljoenen gegevens. Nieuw is het slim analyseren en gebruiken ervan.’ Afgelopen jaar leerde Aldea van diverse experts hoe dit moest – mede dankzij Rabo Foundation. ‘We worden er steeds handiger in. En dat is goed nieuws voor onze leden: data-analyse is hun sleutel naar een betere toekomst.’