Our route to
progress

Theory of Change / Financial Self-reliance

scroll
CASE

Our goals

  1. Provide social organizations with access to financing.
  2. Reinforce social organizations with knowledge and networks, so that they can reach more people with (potential) financial problems.
  3. Contribute towards the creation of a society where more people are financially independent.

In the Netherlands, we invest in social organizations that believe as we do in the power of cooperation and equal financial opportunities for everyone. Organizations that come up with national and regional solutions for poverty and debt. We give these organizations the start-up capital they need to implement those solutions. We also share our knowledge and networks to help organizations move forward and help people get out of debt - and stay that way.

Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)
We are not the only organization that strives to address the problem of household debt; the goal enjoys support around the world. It is also reflected in the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). Through the Financial Self-reliance program, Rabo Foundation contributes to:

in 2018

Civil society 
organizations

Grants 

Loans
 

8
€ 1.1

million in investments

The Netherlands / financial self-reliance

How do we do that?

Rabo Foundation invests in social organizations by providing access to financing, networks, knowledge, and innovative solutions. The larger and more professional the organization is, the more people with (potential) financial problems it can reach and assist.

Reinforcing social organizations


Achieving more by joining forces

By working together, we can address the problem of debt. Rabo Foundation believes that it is necessary to join forces with other organizations and financial institutions, such as Rabobank, in order to find solutions. That is why we share our knowledge and network; to improve the approach with the help of more knowledge and insights.

Target group
Collaborations


Sharing approaches and ideas

With our investments, we not only want to reinforce the organizations; we also want to advance the system for debt prevention. To that end, we encourage the organizations to share their approaches and ideas, so that others will join in as well. “Initiatives like Geldfit and Moedige Dialoog have started a pilot program together with the Netherlands Banking Association.”

What challenges do social organizations face in working to achieve greater impact?

Lack of time and money

?!

Impact studies extremely expensive

Partnerships

++

Het delen van ideeën en uitkomsten had bij 50% van de sociale ondernemingen resultaat. Met gemiddeld een 8,5 beoordelen ze de opleidingen.

 “Andere ondernemingen hebben inzicht  gekregen in wat ze kunnen doen en zijn er ook mee gestart.“

beweging

The Netherlands / financial self-reliance


Prevention is better than cure

From young people to those who lack reading or digital skills; anyone can accumulate a debt, and the organizations we work with strive to prevent that from happening. People who live in poverty or debt usually try to keep it hidden for as long as possible, so the organizations try to identify potential problems at an early stage. In order to reach the target group, they need to collaborate with other partners, including educational institutions.

In 2018 bereikten de organisaties samen 128.740 mensen. Dat waren jongeren, ouderen en mensen met beperkte lees- en digivaardigheden. Zij werden zich meer bewust van hun financiële problemen. Uit de ervaringen die organisaties op hebben gedaan, blijkt hoeveel invloed dat heeft op mensen:

“Jongeren zijn zich veel bewuster gaan beseffen wat hun gedrag nú voor invloed heeft op de middellange termijn (5-10 jaar). En hoe ze hun gedrag op korte termijn aanpassen. Dus wel of niet lenen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Ze beseffen dat het opzetten van een kapperszaak veel geld vraagt (dus dat ze moeten sparen). En dat het kopen van een eigen huis om startgeld vraagt. Of ze merken dat alle koffietjes, broodjes die ze kopen ervoor zorgt dat ze dus maandelijks niet uitkomen. Of dat ze niet de enige zijn die wel eens geld tekort komt en dat je daarbij om hulp kunt vragen. Of ze gaan wel zorgtoeslag aanvragen of een voorlopige teruggaaf indienen.“ 

“Voordat we starten, gaat de deelnemer zijn of haar administratie uit de weg, opent geen post meer, negeert schulden of aanmaningen en weet niet op welke toeslagen hij recht heeft. Als we klaar zijn, heeft de deelnemer weer grip op zijn administratie, weet waar zijn geld naartoe gaat, wat belangrijk is, hoe hij schulden kan afbetalen en heeft de toeslagen aangevraagd waar hij recht op heeft.”

Mensen zijn zich meer bewust en
financieel strijdbaar


Door informeren en begeleiden verandert de mindset 

Nederland / financiële zelfredzaamheid

mensen bereikt

128.740

Nederland / financiële zelfredzaamheid

Moedige Dialoog
tegen armoede
en schulden

Opstaan tegen armoede en schulden. 
Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. ‘Armoede raakt alles’,
zegt Jacqueline Beekman.

‘Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.’

Essentiele dialoog
Jacqueline Beekman is één van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Moedige Dialoog – het project waarmee Sociaal Werk Nederland en de Rabobank armoede en schulden duurzaam aanpakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen. Beekman:  ‘Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Ik geloof daarom in de ‘total society impact’: bedrijven die maatschappelijke verandering teweegbrengen. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.’

De kracht van publiek-private netwerken

Samen opstaan tegen armoede en schulden

Positieve app
Elk publiek-privaat netwerk dat meedoet aan Moedige Dialoog stelt een ambitieagenda op. Deze focust bijvoorbeeld op ondersteuning van werkende armen. Of op het stimuleren van financiële zelf-redzaamheid onder jongeren. Vervolgens zet het netwerk werkgroepen op om het probleem op te lossen en de dialoog aan te gaan. ‘Juist de combinatie van deze doe- en denkkracht is belangrijk om een boost te geven’, vertelt Beekman. ‘Zo bereiken we in Salland via vroegsignalering met een bedrijvenhelpdesk mensen die normaliter onder de radar blijven. En bij een landelijke voetbalclub zag men dat de contributies steeds later werden betaald. Samen met een ict-partij ontwikkelde het netwerk een app die mensen er op een positieve manier aan herinnert om hun contributie over te maken. Dankzij de kracht van de netwerken kunnen we mensen eerder bewust maken van beginnende problemen. En als ze in de problemen zitten, kunnen we sneller helpen.’

Actieve deelnemers
De Rabobank is niet alleen mede-initiatiefnemer van Moedige Dialoog. Lokale Rabobanken zijn ook actieve deelnemers aan de publiek-private netwerken. Beekman: ‘Heel mooi hoe deze banken vanuit hun coöperatieve gedachtegoed besluiten mee te doen. En hoe ze op die manier het armoede- en schuldenprobleem in hun regio helpen oplossen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Moedige Dialoog ontving financiering van Rabo Foundation. Beekman: ‘Rabo Foundation ziet het belang van financiële zelfredzaamheid voor een economisch vitaal Nederland. Met hun steun konden we tien nieuwe publiek-private netwerken oprichten. Daardoor zijn er nu 25 actief. Een flinke stap richting onze uiteindelijke ambitie van negentig lokale netwerken. Met het geld van Rabo Foundation kunnen we de start van de netwerken borgen. Daarna kunnen ze zichzelf financieel draaiende houden.’