Our route to
progress

Theory of Change / Social entrepeneurship

scroll
CASE


Social 
entrepreneurs

The Netherlands / Social Entrepeneurship

Our goals

 • Offering access to financing for social enterprises
  We finance social enterprises in the Netherlands that focus on creating opportunities for people who have difficulty entering the job market. These are often businesses that have difficulty obtaining financing from standard financial institutions.
 • Making social enterprises financially stronger, so they can scale up
  We share our knowledge and network to contribute to the organization’s development.
 • Help people who have difficulty entering the job market find paid employment and participate in society
  Gaining work experience with social enterprises will help them find new jobs, which will enable them to participate in society and provide for their own basic needs.
 • Contribute to a movement towards social responsibility as a norm
  Making other companies realize that socially responsible entrepreneurship is a sustainable and profitable way to do business.

In the Netherlands, we invest in social entrepreneurs who believe as we do in the power of motivated individuals. With knowledge, funding and our own network, we give these enterprises the support they need, and in so doing we help people who are less able, but not less willing, to find a good job.

How do we do that?

Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs)
We are not the only organization that places high value on socially responsible entrepreneurship; the goal enjoys support around the world. It is also reflected in the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). By supporting social enterprises, we contribute to:

in 2018

Social enterprises

Grants
 

Loans 

50
€ 4,6

million in investments

How we 
measure 
impact

The Netherlands/ social entrepeneurship

Stronger social enterprises


Growth is power 

The larger and more professional a social enterprise can become, the more people it can help to find work. And entrepreneurs grow faster when they work together. We believe in that, so we help entrepreneurs to develop their networks in order to share knowledge and enter into partnerships with other people and organizations. In so doing, we can make social enterprises stronger.

Of the social enterprises with whom we collaborated in 2018:


Social is the new normal

We believe that social enterprises serve as an example for other companies. Social entrepreneurs show that you can set up a sustainable and profitable business with a socially responsible mission. We therefore encourage social enterprises to share their ideas and their results. By inspiring others, a growing number of entrepreneurs can create opportunities for people who are not connected to the labor market.

Of the social enterprises in whom we invested in 2018:


Financially stronger

In order to grow, a social enterprise must become stronger financially. The more structural income it has, the better, because the enterprise is no longer dependent on subsidies and can grow on its own. It can also help people find work, even without a financial contribution from Rabo Foundation.  

Of the social enterprises with whom we collaborated in 2018:


Which obstacles do social enterprises
need to overcome?


Irregular
income
Finding and
retaining
good employees
Limited
pool of
employees


What have we learned from the results?

Finding good staff and knowing how to sell your products are two issues that all of our training programs pay attention to. Some entrepreneurs have more commercial knowledge and expertise than others. Entrepreneurs can learn a lot from one another, so we remind them to make contact with other entrepreneurs to share their knowledge and insights. The same applies to the often-limited pool of potential employees. Together with a number of other funds, we conduct research into the causes, in order to discuss possible solutions with municipal governments and social enterprises.

The Netherlands / social entrepeneurship

Social enterprises help people who are not connected to the job market to become more self-reliant. For these people, self-reliance means having access to paid and/or meaningful work, being part of a social network, and participating more in society. That enhances their self-worth, self-confidence, and happiness. Working at a social enterprise helps bring them one step closer to the job market. That is why we invest in social enterprises; so that they can invest in people.

A strong organization can offer more opportunities for people to gain work experience. And that improves the chances for people who have difficulty entering the job market to find paid employment and participate in society. 

More opportunities for people who are not
connected to the job marketSocial entrepreneurs create opportunities 


Sound foundation for the future 

When people who have trouble finding work have an opportunity to develop their job-related skills, they gain more self-confidence and pride, which encourages them to participate more in society.

The target group 

Forms of guidance

In 2018, 1,172 people started on
a pathway to employment

1,172
182

people completed a pathway to employment

In a social enterprise, people learn to work at their own level and develop skills that can come in handy in the job market.

Nederland / sociale ondernemingen

Moedige Dialoog
tegen armoede
en schulden

Opstaan tegen armoede en schulden. 
Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. ‘Armoede raakt alles’,
zegt Jacqueline Beekman.

‘Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.’

Essentiele dialoog
Jacqueline Beekman is één van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Moedige Dialoog – het project waarmee Sociaal Werk Nederland en de Rabobank armoede en schulden duurzaam aanpakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen. Beekman:  ‘Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Ik geloof daarom in de ‘total society impact’: bedrijven die maatschappelijke verandering teweegbrengen. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.’

De kracht van publiek-private netwerken

Samen opstaan tegen armoede en schulden

Positieve app
Elk publiek-privaat netwerk dat meedoet aan Moedige Dialoog stelt een ambitieagenda op. Deze focust bijvoorbeeld op ondersteuning van werkende armen. Of op het stimuleren van financiële zelf-redzaamheid onder jongeren. Vervolgens zet het netwerk werkgroepen op om het probleem op te lossen en de dialoog aan te gaan. ‘Juist de combinatie van deze doe- en denkkracht is belangrijk om een boost te geven’, vertelt Beekman. ‘Zo bereiken we in Salland via vroegsignalering met een bedrijvenhelpdesk mensen die normaliter onder de radar blijven. En bij een landelijke voetbalclub zag men dat de contributies steeds later werden betaald. Samen met een ict-partij ontwikkelde het netwerk een app die mensen er op een positieve manier aan herinnert om hun contributie over te maken. Dankzij de kracht van de netwerken kunnen we mensen eerder bewust maken van beginnende problemen. En als ze in de problemen zitten, kunnen we sneller helpen.’

Actieve deelnemers
De Rabobank is niet alleen mede-initiatiefnemer van Moedige Dialoog. Lokale Rabobanken zijn ook actieve deelnemers aan de publiek-private netwerken. Beekman: ‘Heel mooi hoe deze banken vanuit hun coöperatieve gedachtegoed besluiten mee te doen. En hoe ze op die manier het armoede- en schuldenprobleem in hun regio helpen oplossen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Moedige Dialoog ontving financiering van Rabo Foundation. Beekman: ‘Rabo Foundation ziet het belang van financiële zelfredzaamheid voor een economisch vitaal Nederland. Met hun steun konden we tien nieuwe publiek-private netwerken oprichten. Daardoor zijn er nu 25 actief. Een flinke stap richting onze uiteindelijke ambitie van negentig lokale netwerken. Met het geld van Rabo Foundation kunnen we de start van de netwerken borgen. Daarna kunnen ze zichzelf financieel draaiende houden.’