Magazine van

Rabo Foundation

# 1

Najaar 2019

‘Slim melk 
verkopen met
een app

Innovatie
als drijvende
kracht voor
vooruitgang
Forward
INHOUD
En verder:
Forward

Magazine van

Rabo Foundation

# 1

Najaar 2019

‘Slim melk verkopen
met een app

Innovatie als
drijvende kracht
voor vooruitgang
En verder: