Reageren of meer weten? 

rabofoundation@rabobank.nl

Kleinschalige boeren in het buitenland kampen met grote uitdagingen. Zo produceren de boeren vaak niet meer dan 20% van hun potentieel,  gaat meer dan 1/3 van het voedsel dat ze verbouwen verloren in de keten en wordt van de totale kredietbehoefte minder dan 15% ingevuld.

— Urgente problemen die vragen om innovatieve oplossingen. Door digitale innovatie toe te passen kunnen we meer boeren sneller bereiken én een oplossing bieden voor de uitdagingen. Beter inzicht in uitdagingen, financieren tegen lagere kosten en beter georganiseerde voedselketens zijn het gevolg.

— Maar innoveren we snel genoeg? Gezien de uitdagingen kan het niet snel genoeg gaan maar tegelijkertijd moeten innovaties ook gedragen worden door boeren. Beschikbaarheid en kwaliteit van data zijn onderwerpen die net als in Nederland veel aandacht vragen en ook het tempo bepalen. Wereldwijd zijn er grote verschillen en opvallend is hoe Aziatische startups zich ontwikkelen. Zij hebben een unieke combinatie van geavanceerde ICT-kennis en een potentiële klantengroep van honderden miljoenen kleine boeren in de achtertuin. Door deze slim te ondersteunen, kunnen we relatief snel onze impact vergroten met nieuwe datagedreven organisatiemodellen. Op sommige gebieden leidt dit zelfs al tot een technologische voorsprong.

— We passen inmiddels innovatieve oplossingen toe in meer dan 35 projecten. Belangrijk daarbij is een mix van snel toepasbare toepassingen en meer lange termijn experimenten. Dus meer klanten per loan officer door data analytics maar ook training via gamification en pilots met satellietdata. Nadrukkelijk werken we ook met bestaande coöperatieve partners. Want hoewel een coöperatie nooit een doel op zich moet zijn denken we dat ook in een data gedreven wereld de coöperatieve principes van samenwerken en krachten bundelen van grote waarde blijven om de boeren maximaal van data gedreven producten te laten profiteren. Zo verbinden we 45 jaar ervaring met coöperatieve agrarische financiering met de nieuwste inzichten in data science en digitalisering. Dat we daarbij een beroep kunnen doen op deskundige collega’s maakt ons samen met de lange termijn visie en focus van de bank uniek en stelt ons in staat om echt leidend in innovatie te zijn.  

zwart-wit

‘Zonder innovatie
geen
vooruitgang’

‘Zonder innovatie geen
vooruitgang’

zwart-wit


Reageren of meer weten? 

rabofoundation@rabobank.nl

Kleinschalige boeren in het buitenland kampen met grote uitdagingen. Zo produceren de boeren vaak niet meer dan 20% van hun potentieel,  gaat meer dan 1/3 van het voedsel dat ze verbouwen verloren in de keten en wordt van de totale kredietbehoefte minder dan 15% ingevuld.

— Urgente problemen die vragen om innovatieve oplossingen. Door digitale innovatie toe te passen kunnen we meer boeren sneller bereiken én een oplossing bieden voor de uitdagingen. Beter inzicht in uitdagingen, financieren tegen lagere kosten en beter georganiseerde voedselketens zijn het gevolg.

— Maar innoveren we snel genoeg? Gezien de uitdagingen kan het niet snel genoeg gaan maar tegelijkertijd moeten innovaties ook gedragen worden door boeren. Beschikbaarheid en kwaliteit van data zijn onderwerpen die net als in Nederland veel aandacht vragen en ook het tempo bepalen. Wereldwijd zijn er grote verschillen en opvallend is hoe Aziatische startups zich ontwikkelen. Zij hebben een unieke combinatie van geavanceerde ICT-kennis en een potentiële klantengroep van honderden miljoenen kleine boeren in de achtertuin. Door deze slim te ondersteunen, kunnen we relatief snel onze impact vergroten met nieuwe datagedreven organisatiemodellen. Op sommige gebieden leidt dit zelfs al tot een technologische voorsprong.

— We passen inmiddels innovatieve oplossingen toe in meer dan 35 projecten. Belangrijk daarbij is een mix van snel toepasbare toepassingen en meer lange termijn experimenten. Dus meer klanten per loan officer door data analytics maar ook training via gamification en pilots met satellietdata. Nadrukkelijk werken we ook met bestaande coöperatieve partners. Want hoewel een coöperatie nooit een doel op zich moet zijn denken we dat ook in een data gedreven wereld de coöperatieve principes van samenwerken en krachten bundelen van grote waarde blijven om de boeren maximaal van data gedreven producten te laten profiteren. Zo verbinden we 45 jaar ervaring met coöperatieve agrarische financiering met de nieuwste inzichten in data science en digitalisering. Dat we daarbij een beroep kunnen doen op deskundige collega’s maakt ons samen met de lange termijn visie en focus van de bank uniek en stelt ons in staat om echt leidend in innovatie te zijn.