Onze route naar
vooruitgang

Verandertheorie / Financiële zelfredzaamheid

scroll
CASE

Onze doelen

  1. Toegang tot financiering aan maatschappelijke organisaties
  2. Versterken van maatschappelijke organisaties met kennis en netwerk zodat zij beter en meer mensen met (dreigende) financiële problemen kunnen bereiken
  3. Bijdrage leveren aan de groei naar een maatschappij waarin meer mensen financieel zelfstandig zijn

In Nederland investeren we in maatschappelijke organisaties die net als wij geloven in de kracht van samenwerken en gelijke financiële kansen voor iedereen. Die landelijke en regionale oplossingen bedenken tegen armoede en schulden. We geven deze organisaties het startkapitaal dat nodig is om deze oplossingen uit te voeren. Ook delen we onze kennis en netwerk. Zo brengen we de organisaties een stap verder en daarmee ook mensen die uit de schulden willen komen en blijven.

Hoe pakken wij het aan?

Wij zijn niet de enigen die vinden dat we de schuldenproblematiek moeten aanpakken, wereldwijd wordt dit streven ook ondersteund. Dat is vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Met het programma financiële zelfredzaamheid levert Rabo Foundation een bijdrage aan:

in 2018

Maatschappelijke organisaties

Subsidies
 

Leningen
 

8
€ 1,1

miljoen aan investeringen

Nederland / financiële zelfredzaamheid

Rabo Foundation steunt maatschappelijke organisaties door ze toegang te geven tot financiering, kennis, netwerk en innovatieve oplossingen. Hoe groter en professioneler de organisatie, hoe meer mensen met (dreigende) financiële problemen ze kunnen bereiken en helpen.

Versterken maatschappelijke organisaties


Gebundelde krachten bereiken meer

Samen kunnen we de schulden aanpakken. Rabo Foundation gelooft dat krachten bundelen met andere organisaties en financiële instellingen, zoals Rabobank, nodig is om te komen met oplossingen. Daarom delen we onze kennis en ons netwerk, zodat met meer kennis en inzichten de aanpak verbeterd kan worden. 

Doelgroep
Samenwerken


Deelt aanpak en ideeën

Met onze investeringen willen we niet alleen de organisaties versterken, we willen ook het systeem rondom schulden preventie een stap verder brengen. Daarom moedigen we de organisaties aan om hun aanpak en ideeën te delen zodat ook anderen in actie komen. ‘Zo zijn initiatieven als Geldfit en Moedige dialoog in een pilot gaan samenwerken met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat zijn de uitdagingen voor de maatschappelijke
organisaties om nog meer impact te realiseren?

Gebrek aan geld en tijd 

?!

Impact onderzoek 
erg kostbaar

Samenwerkingen 

++

Nederland / financiële zelfredzaamheid


Beter voorkomen dan genezen

Van jongeren tot mensen met beperkte lees- en digivaardigheden. Iedereen kan een schuld opbouwen, en de organisaties waarmee we samenwerken zetten zich in om dat te voorkomen. Mensen die in armoede of schulden leven, proberen dat meestal verborgen te houden tot het echt niet meer kan. Daarom willen de organisaties zo vroeg mogelijk eventuele problemen in kaart brengen. Om de doelgroep te bereiken, zoeken ze de samenwerking op met onder andere onderwijsinstellingen.

In 2018 bereikten de organisaties samen 128.740 mensen. Dat waren jongeren, ouderen en mensen met beperkte lees- en digivaardigheden. Zij werden zich meer bewust van hun financiële problemen. Uit de ervaringen die organisaties op hebben gedaan, blijkt hoeveel invloed dat heeft op mensen:

“Jongeren zijn zich veel bewuster gaan beseffen wat hun gedrag nú voor invloed heeft op de middellange termijn (5-10 jaar). En hoe ze hun gedrag op korte termijn aanpassen. Dus wel of niet lenen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Ze beseffen dat het opzetten van een kapperszaak veel geld vraagt (dus dat ze moeten sparen). En dat het kopen van een eigen huis om startgeld vraagt. Of ze merken dat alle koffietjes, broodjes die ze kopen ervoor zorgt dat ze dus maandelijks niet uitkomen. Of dat ze niet de enige zijn die wel eens geld tekort komt en dat je daarbij om hulp kunt vragen. Of ze gaan wel zorgtoeslag aanvragen of een voorlopige teruggaaf indienen.“ 

“Voordat we starten, gaat de deelnemer zijn of haar administratie uit de weg, opent geen post meer, negeert schulden of aanmaningen en weet niet op welke toeslagen hij recht heeft. Als we klaar zijn, heeft de deelnemer weer grip op zijn administratie, weet waar zijn geld naartoe gaat, wat belangrijk is, hoe hij schulden kan afbetalen en heeft de toeslagen aangevraagd waar hij recht op heeft.”

Mensen zijn zich meer bewust en
financieel strijdbaar


Door informeren en begeleiden verandert de mindset 

Nederland / financiële zelfredzaamheid

mensen bereikt

128.740

Nederland / financiële zelfredzaamheid

Moedige Dialoog
tegen armoede
en schulden

Opstaan tegen armoede en schulden. 
Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. ‘Armoede raakt alles’,
zegt Jacqueline Beekman.

‘Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.’

Essentiele dialoog
Jacqueline Beekman is één van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Moedige Dialoog – het project waarmee Sociaal Werk Nederland en de Rabobank armoede en schulden duurzaam aanpakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen. Beekman:  ‘Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Ik geloof daarom in de ‘total society impact’: bedrijven die maatschappelijke verandering teweegbrengen. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.’

De kracht van publiek-private netwerken

Samen opstaan tegen armoede en schulden

Positieve app
Elk publiek-privaat netwerk dat meedoet aan Moedige Dialoog stelt een ambitieagenda op. Deze focust bijvoorbeeld op ondersteuning van werkende armen. Of op het stimuleren van financiële zelf-redzaamheid onder jongeren. Vervolgens zet het netwerk werkgroepen op om het probleem op te lossen en de dialoog aan te gaan. ‘Juist de combinatie van deze doe- en denkkracht is belangrijk om een boost te geven’, vertelt Beekman. ‘Zo bereiken we in Salland via vroegsignalering met een bedrijvenhelpdesk mensen die normaliter onder de radar blijven. En bij een landelijke voetbalclub zag men dat de contributies steeds later werden betaald. Samen met een ict-partij ontwikkelde het netwerk een app die mensen er op een positieve manier aan herinnert om hun contributie over te maken. Dankzij de kracht van de netwerken kunnen we mensen eerder bewust maken van beginnende problemen. En als ze in de problemen zitten, kunnen we sneller helpen.’

Actieve deelnemers
De Rabobank is niet alleen mede-initiatiefnemer van Moedige Dialoog. Lokale Rabobanken zijn ook actieve deelnemers aan de publiek-private netwerken. Beekman: ‘Heel mooi hoe deze banken vanuit hun coöperatieve gedachtegoed besluiten mee te doen. En hoe ze op die manier het armoede- en schuldenprobleem in hun regio helpen oplossen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Moedige Dialoog ontving financiering van Rabo Foundation. Beekman: ‘Rabo Foundation ziet het belang van financiële zelfredzaamheid voor een economisch vitaal Nederland. Met hun steun konden we tien nieuwe publiek-private netwerken oprichten. Daardoor zijn er nu 25 actief. Een flinke stap richting onze uiteindelijke ambitie van negentig lokale netwerken. Met het geld van Rabo Foundation kunnen we de start van de netwerken borgen. Daarna kunnen ze zichzelf financieel draaiende houden.’