‘Wij willen dat organisaties op termijn financieel zelfstandig worden. Uit ervaring weten we dat hiervoor geduld nodig is. Toen we Chetna in 2010 ondersteunden, dachten we dat twee tot drie jaar voldoende zou zijn. Maar de organisatie heeft te maken met grote uitdagingen, zoals een grillige markt. Ook vinden commerciële financiers kleinschalige boeren te risicovol. Partnerships bleken een belangrijke succesfactor. Zo kon Chetna de risico’s spreiden en haar financiële situatie verstevigen. Daarnaast ontwikkelden we een uniek garantieproduct waardoor we garant konden staan voor een lokale Indiase bank, die op haar beurt Chetna werkkapitaal verstrekt. Waar een commerciële bank tevreden is als ze een klant binnenhaalt, zijn wij enorm blij dat Chetna nu terechtkan bij een andere commerciële bank.’

Bram Spann en Rishabh Sood, 
Programma Managers Rabo Foundation

Innovatief garantieproduct
helpt  katoenonderneming

De Indiase katoenonderneming Chetna krijgt een werkkapitaal-financiering van een lokale bank. Een mooie stap naar verdere groei en zelfstandigheid van dit bedrijf. De financiering is mogelijk door een innovatief garantieproduct van Rabo Foundation. 

De Indiase organisatie Chetna helpt kleinschalige katoenproducenten om die samenwerkingsverbanden aan te gaan. ‘Wij ondersteunen veertien coöperaties’, zegt R. Nandakumar van Chetna. ‘Deze coöperaties zijn verdeeld over drie deelstaten in India. De aangesloten boeren produceren voornamelijk katoen. Daarnaast telen ze voedsel, om hun ondernemersrisico te spreiden en zelf eten te hebben. Via de coöperaties bereiken we uiteindelijk ongeveer 35.000 kleinschalige boeren.’

Overschakelen naar organisch
Chetna verzamelt het katoen van de coöperaties en verkoopt dit vervolgens op de wereldmarkt. Daarnaast helpt Chetna de aangesloten kleinschalige boeren om over te schakelen van conventionele naar organische katoenteelt. ‘Die omschakeling is erg belangrijk’, stelt Nandakumar. ‘In India neemt de katoenproductie zo’n vijf procent van de totale landbouw voor haar rekening. Tegelijkertijd gebruikt die productie de helft van alle in India gebruikte pesticides. Dramatisch voor zowel boer als bodem. Voor de teelt van organisch katoen zijn geen pesticides nodig. Bovendien is er steeds meer vraag naar op de wereldmarkt en zijn ketenpartijen bereid er extra voor te betalen.’

Grote merken overtuigen
Het is niet altijd eenvoudig om boeren over te halen organisch te produceren. ‘Het duurt drie tot vier jaar om alle chemicaliën uit de grond te krijgen’, zegt Nandakumar. ‘In die periode kunnen boeren geen katoen verbouwen en hebben ze dus geen inkomsten. Gelukkig kunnen we laten zien dat hun collega’s die zijn overgestapt op organisch telen een productie-verhoging hebben van gemiddeld 158 procent.’Een andere uitdaging is om voet aan de grond te krijgen – 

en te houden – in de waardeketen van katoen. ‘Het is een lange en ingewikkelde keten met grote spelers. Het is lastig voor producentenorganisaties als Chetna om grote merken ervan te overtuigen zaken met ons te doen. Gelukkig is dat ons de afgelopen jaren steeds beter gelukt.’

Financiële positie versterken
Ook is financiering essentieel voor Chetna. De organisatie betaalt aangesloten boeren meteen wanneer zij hun katoen aan de organisatie leveren. Vervolgens moet zij een periode overbruggen tussen de in- en verkoop van het katoen. En dat vereist voldoende werkkapitaal. Sinds 2010 investeert Rabo Foundation in Chetna.  Zo verschafte Rabo Foundation het vereiste werkkapitaal door middel van een lening tegen gunstige voorwaarden. Ook zorgde ze voor financiering om de boeren die in de overgangsfase zitten naar organische teelt toch van inkomen te voorzien. In 2013 vond ze bovendien een partij die bereid was om in Chetna te investeren – tegen een garantiestelling van 60 procent door Rabo Foundation. Zo kon Chetna haar financiële positie versterken. Rabo Foundation ontwikkelde vervolgens een innovatief garantieproduct, waardoor het voor de lokale Yes Bank in 2018 interessant werd om Chetna een financiering voor werkkapitaal te verstrekken.

Rente betaalbaar houden
Nandakumar is ontzettend blij met alle ondersteuning. ‘Inmiddels kunnen we zelfs zonder de garantiestelling van Rabo Foundation. Niet alleen de lening van Rabo Foundation was voor ons voortbestaan essentieel, maar zeker ook die garantiestelling. Dankzij die ondersteuning bleef de rente voor ons betaalbaar. Daarnaast bracht Rabo Foundation ons in contact met andere investeerders en potentiële afnemers in de keten. Dit is belangrijk met het oog op onze toekomst.'

Kleinschalige katoenboeren kunnen individueel niet opboksen tegen grote producenten op de wereldmarkt. Maar door de krachten te bundelen in coöperaties verbeteren zij hun positie aanzienlijk.

én goede diensten blijven leveren

Zelfstandig verder kunnen groeien

Chetna

INDIA

India /Producentenorganisatie

India /Producentenorganisatie

Hoger inkomen
door kortere
kaneelketen

Cassia Co-op slaat een brug tussen Indonesische kaneelboeren en inkopers wereldwijd. De onderneming draagt zo bij aan een eerlijkere, kortere en efficiëntere kaneelketen.

Kleinschalige katoenboeren kunnen individueel niet opboksen tegen grote producenten op de wereldmarkt. Maar door de krachten te bundelen in coöperaties verbeteren zij hun positie aanzienlijk.

De Indiase organisatie Chetna helpt kleinschalige katoenproducenten om die samenwerkingsverbanden aan te gaan. ‘Wij ondersteunen veertien coöperaties’, zegt R. Nandakumar van Chetna. ‘Deze coöperaties zijn verdeeld over drie deelstaten in India. De aangesloten boeren produceren voornamelijk katoen. Daarnaast telen ze voedsel, om hun ondernemersrisico te spreiden en zelf eten te hebben. Via de coöperaties bereiken we uiteindelijk ongeveer 35.000 kleinschalige boeren.’

Overschakelen naar organisch
Chetna verzamelt het katoen van de coöperaties en verkoopt dit vervolgens op de wereldmarkt. Daarnaast helpt Chetna de aangesloten kleinschalige boeren om over te schakelen van conventionele naar organische katoenteelt. ‘Die omschakeling is erg belangrijk’, stelt Nandakumar. ‘In India neemt de katoenproductie zo’n vijf procent van de totale landbouw voor haar rekening. Tegelijkertijd gebruikt die productie de helft van alle in India gebruikte pesticides. Dramatisch voor zowel boer als bodem. Voor de teelt van organisch katoen zijn geen pesticides nodig. Bovendien is er steeds meer vraag naar op de wereldmarkt en zijn ketenpartijen bereid er extra voor te betalen.’

Grote merken overtuigen
Het is niet altijd eenvoudig om boeren over te halen organisch te produceren. ‘Het duurt drie tot vier jaar om alle chemicaliën uit de grond te krijgen’, zegt Nandakumar. ‘In die periode kunnen boeren geen katoen verbouwen en hebben ze dus geen inkomsten. Gelukkig kunnen we laten zien dat hun collega’s die zijn overgestapt op organisch telen een productie-verhoging hebben van gemiddeld 158 procent.’Een andere uitdaging is om voet aan de grond te krijgen – 

en te houden – in de waardeketen van katoen. ‘Het is een lange en ingewikkelde keten met grote spelers. Het is lastig voor producentenorganisaties als Chetna om grote merken ervan te overtuigen zaken met ons te doen. Gelukkig is dat ons de afgelopen jaren steeds beter gelukt.’

Financiële positie versterken
Ook is financiering essentieel voor Chetna. De organisatie betaalt aangesloten boeren meteen wanneer zij hun katoen aan de organisatie leveren. Vervolgens moet zij een periode overbruggen tussen de in- en verkoop van het katoen. En dat vereist voldoende werkkapitaal. Sinds 2010 investeert Rabo Foundation in Chetna.  Zo verschafte Rabo Foundation het vereiste werkkapitaal door middel van een lening tegen gunstige voorwaarden. Ook zorgde ze voor financiering om de boeren die in de overgangsfase zitten naar organische teelt toch van inkomen te voorzien. In 2013 vond ze bovendien een partij die bereid was om in Chetna te investeren – tegen een garantiestelling van 60 procent door Rabo Foundation. Zo kon Chetna haar financiële positie versterken. Rabo Foundation ontwikkelde vervolgens een innovatief garantieproduct, waardoor het voor de lokale Yes Bank in 2018 interessant werd om Chetna een financiering voor werkkapitaal te verstrekken.

Rente betaalbaar houden
Nandakumar is ontzettend blij met alle ondersteuning. ‘Inmiddels kunnen we zelfs zonder de garantiestelling van Rabo Foundation. Niet alleen de lening van Rabo Foundation was voor ons voortbestaan essentieel, maar zeker ook die garantiestelling. Dankzij die ondersteuning bleef de rente voor ons betaalbaar. Daarnaast bracht Rabo Foundation ons in contact met andere investeerders en potentiële afnemers in de keten. Dit is belangrijk met het oog op onze toekomst.'

én goede diensten blijven leveren

Zelfstandig verder kunnen groeien

‘Wij willen dat organisaties op termijn financieel zelfstandig worden. Uit ervaring weten we dat hiervoor geduld nodig is. Toen we Chetna in 2010 ondersteunden, dachten we dat twee tot drie jaar voldoende zou zijn. Maar de organisatie heeft te maken met grote uitdagingen, zoals een grillige markt. Ook vinden commerciële financiers kleinschalige boeren te risicovol. Partnerships bleken een belangrijke succesfactor. Zo kon Chetna de risico’s spreiden en haar financiële situatie verstevigen. Daarnaast ontwikkelden we een uniek garantieproduct waardoor we garant konden staan voor een lokale Indiase bank, die op haar beurt Chetna werkkapitaal verstrekt. Waar een commerciële bank tevreden is als ze een klant binnenhaalt, zijn wij enorm blij dat Chetna nu terechtkan bij een andere commerciële bank.’

Bram Spann en Rishabh Sood, 
Programma Managers Rabo Foundation

Chetna

INDIA