‘Dankzij meer focus op innovatie in de keten en de bedrijfsvoering van boeren kan Rabo Foundation een grotere impact bereiken. Steeds meer mensen wereldwijd hebben toegang tot mobiele telefoons en internet. Bovendien bieden satellietdata en de capaciteit om data te analyseren meer inzichten in zowel de risico’s als de behoeftes van de kleinschalige boeren. Dit soort ontwikkelingen bieden dus ook steeds meer nieuwe mogelijkheden. Apollo is een goed voorbeeld van hoe dat kan bijdragen aan het bereiken van meer kleinschalige boeren. Door een combinatie van innovatie, technologie en data brengt Apollo de toegang tot financiering, advies en verzekering voor kleinschalige boeren dichterbij. Dat is een groep die voorheen moeilijk financierbaar was.’

Martine Jansen, 
Senior Innovatie Manager Rabo FoundationMartine Jansen, Senior Innovatie Manager Rabo Foundation

Doelgerichter financieren
dankzij data

Keniaanse maisboeren verdubbelen omzet

Apollo

KENIA

Kenia /Apollo

Apollo verleent krediet
per telefoon

Innovatie is onmisbaar om wereldwijd de voedselproductie te verhogen. Dat bewijst ook Apollo in Kenia. Dankzij de inzet van nieuwe technologie en data krijgen kleinschalige maisboeren toegang tot financiering en verbetert hun opbrengst significant.

zijn succesvolle bedrijf en zocht naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij in Kenia. ‘Daar wordt veel meer mais verbouwd dan in de VS, terwijl de opbrengst aanzienlijk lager is. In de VS verbeterden we de productiviteit van boeren dankzij data met gemiddeld 4 procent. Maar in Kenia liggen kansen om de opbrengst van kleinschalige boeren te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen, mits zij toegang krijgen tot financiering en kennis. Technologie is daarvoor belangrijk.’

Moeilijk financierbaar
Zijn nieuwe organisatie Apollo richt zich op klein-schalige maisboeren in het westen van Kenia. Tot voor kort een moeilijk financierbare groep. De boeren werken in lastig bereikbare gebieden, waardoor langsgaan tijdrovend en kostbaar is. Vooral omdat het vaak gaat om kleine financieringen. Daarnaast hebben de boeren nauwelijks een track record, wat de financiering voor reguliere banken risicovol maakt.

Krediet via de telefoon
Apollo vond een oplossing. ‘Wij verlagen de kosten en risico’s voor financiering met de inzet van technologie en data’, zegt Eli. Apollo heeft elke stap in de customer lifecycle geautomatiseerd, waardoor het contact met de boer efficiënter is. ‘Daarnaast bedachten we manieren om uit verschillende bronnen tóch gegevens te verzamelen. Naast informatie van de boeren zelf 

doen we dat met bijvoorbeeld geodata. Op basis van deze informatie bieden we de boer een combinatie van producten. Ten eerste krijgt hij krediet via zijn mobiele telefoon. Doordat we hem monitoren met satellieten, krijgt de boer ook heel gericht advies over bijvoorbeeld irrigatie of bemesting. En tot slot verstrekken we hem een verzekering om zijn risico’s af te dekken.’

Lenen om te leren
In 2018 kregen kleinschalige maisboeren in Kenia op deze manier financiering en ondersteuning van Apollo. Eli: ‘Uit onderzoek bleek dat negen op de tien boeren in 2018 een flinke stijging van de opbrengst zagen. En 85 procent zag de levensstandaard verbeteren. Uiteindelijk streven we ernaar dat de boeren in aanmerking komen voor commerciële financiering.’

Bij de start in 2017 ontving Apollo een lening van Rabo Foundation. Volgens Eli was die essentieel. ‘Wanneer je als beginnende organisatie een kredietmodel opbouwt, heb je data nodig. Wij hadden die nog niet. Daarom verstrekten we in 2017 krediet aan alle boeren die dit aanvroegen. Misschien wat onorthodox, maar zo konden wij de benodigde data verzamelen voor ons kredietmodel. Rabo Foundation begreep dit en bood ons een zogenoemde ‘lend to learn’. Toen we daarna onze data compleet hadden, bood Rabo Foundation ons een werkkapitaalfaciliteit om verder op te schalen. We groeien nu snel, mede doordat Rabo Foundation op het juiste moment instapte.’

Een aantal jaar geleden richtte de Amerikaan Eli Polak een technologiebedrijf op. Dat adviseerde boeren in de Verenigde Staten op basis van satellietdata hoe ze hun opbrengst konden verhogen. Eli verkocht

Apollo

KENIA

Kenia /Apollo

Apollo verleent krediet
per telefoon

Innovatie is onmisbaar om wereldwijd de voedselproductie te verhogen. Dat bewijst ook Apollo in Kenia. Dankzij de inzet van nieuwe technologie en data krijgen kleinschalige maisboeren toegang tot financiering en verbetert hun opbrengst significant.

Alex Muli begon als mangoboer met grote ambities. ‘Ik wilde méér mango’s verkopen, ook in het buitenland. Maar mijn aanbod was te klein voor serieuze marktkansen. Om meer volume bij elkaar te krijgen, moest

zijn succesvolle bedrijf en zocht naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij in Kenia. ‘Daar wordt veel meer mais verbouwd dan in de VS, terwijl de opbrengst aanzienlijk lager is. In de VS verbeterden we de productiviteit van boeren dankzij data met gemiddeld 4 procent. Maar in Kenia liggen kansen om de opbrengst van kleinschalige boeren te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen, mits zij toegang krijgen tot financiering en kennis. Technologie is daarvoor belangrijk.’

Moeilijk financierbaar
Zijn nieuwe organisatie Apollo richt zich op klein-schalige maisboeren in het westen van Kenia. Tot voor kort een moeilijk financierbare groep. De boeren werken in lastig bereikbare gebieden, waardoor langsgaan tijdrovend en kostbaar is. Vooral omdat het vaak gaat om kleine financieringen. Daarnaast hebben de boeren nauwelijks een track record, wat de financiering voor reguliere banken risicovol maakt.

Krediet via de telefoon
Apollo vond een oplossing. ‘Wij verlagen de kosten en risico’s voor financiering met de inzet van technologie en data’, zegt Eli. Apollo heeft elke stap in de customer lifecycle geautomatiseerd, waardoor het contact met de boer efficiënter is. ‘Daarnaast bedachten we manieren om uit verschillende bronnen tóch gegevens te verzamelen. Naast informatie van de boeren zelf 

doen we dat met bijvoorbeeld geodata. Op basis van deze informatie bieden we de boer een combinatie van producten. Ten eerste krijgt hij krediet via zijn mobiele telefoon. Doordat we hem monitoren met satellieten, krijgt de boer ook heel gericht advies over bijvoorbeeld irrigatie of bemesting. En tot slot verstrekken we hem een verzekering om zijn risico’s af te dekken.’

Lenen om te leren
In 2018 kregen kleinschalige maisboeren in Kenia op deze manier financiering en ondersteuning van Apollo. Eli: ‘Uit onderzoek bleek dat negen op de tien boeren in 2018 een flinke stijging van de opbrengst zagen. En 85 procent zag de levensstandaard verbeteren. Uiteindelijk streven we ernaar dat de boeren in aanmerking komen voor commerciële financiering.’

Bij de start in 2017 ontving Apollo een lening van Rabo Foundation. Volgens Eli was die essentieel. ‘Wanneer je als beginnende organisatie een kredietmodel opbouwt, heb je data nodig. Wij hadden die nog niet. Daarom verstrekten we in 2017 krediet aan alle boeren die dit aanvroegen. Misschien wat onorthodox, maar zo konden wij de benodigde data verzamelen voor ons kredietmodel. Rabo Foundation begreep dit en bood ons een zogenoemde ‘lend to learn’. Toen we daarna onze data compleet hadden, bood Rabo Foundation ons een werkkapitaalfaciliteit om verder op te schalen. We groeien nu snel, mede doordat Rabo Foundation op het juiste moment instapte.’

Doelgerichter financieren
dankzij data

Financiële  zekerheid
door mango’s 

‘Dankzij meer focus op innovatie in de keten en de bedrijfsvoering van boeren kan Rabo Foundation een grotere impact bereiken. Steeds meer mensen wereldwijd hebben toegang tot mobiele telefoons en internet. Bovendien bieden satellietdata en de capaciteit om data te analyseren meer inzichten in zowel de risico’s als de behoeftes van de kleinschalige boeren. Dit soort ontwikkelingen bieden dus ook steeds meer nieuwe mogelijkheden. Apollo is een goed voorbeeld van hoe dat kan bijdragen aan het bereiken van meer kleinschalige boeren. Door een combinatie van innovatie, technologie en data brengt Apollo de toegang tot financiering, advies en verzekering voor kleinschalige boeren dichterbij. Dat is een groep die voorheen moeilijk financierbaar was.’

Martine Jansen, 
Senior Innovatie Manager Rabo FoundationMartine Jansen, Senior Innovatie Manager Rabo Foundation