‘Financieel gezond zijn is voor de Rabobank een belangrijk thema. Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen met geldzorgen. De ervaring leert dat het lastig is om hieruit te ontsnappen. Geldfit is een ontzettend goed initiatief, waarmee we ook onze klanten vroegtijdig kunnen wijzen op hulp. Als Rabobank verwijzen we mensen via onze eigen website Rabobank.nl/geldzorgen door naar Geldfit. Of we sturen klanten een bericht als we vermoeden dat er geldzorgen spelen. Bijvoorbeeld als iemand vaak rood staat op de betaalrekening. Het voordeel van Geldfit is dat daar alle informatie makkelijk te vinden is. Bovendien ervaren mensen soms toch een drempel om met de bank in gesprek te gaan. Geldfit wijst ze op het belang om dat toch te doen. Door de steun aan Geldfit kunnen we als Rabobank een bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van heel Nederland.’

Daniëlle van den Akker, productmanager financiële redzaamheid - Rabobank

Geldfit 

Wat is beter dan mensen uit de schulden helpen? Voorkomen dat ze in die situatie terechtkomen. Geldfit maakt mensen bewust van hun dreigende financiële problemen en zet ze vroegtijdig aan tot actie.

Zo ontstond Geldfit, dat mensen aanzet tot het nemen van actie om financiële problemen te voorkomen. Centraal daarbij staat een eenvoudige en gebruikersvriendelijke website. Door daarop vijf simpele vragen in te vullen, ontvangen mensen advies op maat om hun beginnende schulden aan te pakken.
Geldfit is nu nog ondergebracht bij SchuldHulpMaatje. Om de juiste doelgroep te bereiken, gebruikt Geldfit een beproefde methode van deze schuldhulp-organisatie. ‘Wij kunnen op postcodeniveau zien waar relatief veel mensen met financiële problemen wonen’, vertelt Nathalie Eilander van SchuldHulpMaatje. ‘Dankzij de combinatie van deze data en marketing-profielen kunnen we mensen heel gericht benaderen.’

Seintje van de zorgverzekeraar
Geldfit werkt ook samen met bedrijven waar mensen hun vaste lasten aan kwijt zijn. ‘Denk aan banken en zorgverzekeraars’, zegt Nathalie. ‘Wanneer iemand zijn maandelijkse premie van de zorgverzekering niet betaalt, kan dat een indicatie zijn dat er iets aan de hand is. De betreffende verzekeraar benadert dan deze persoon en wijst deze op de vragenlijst van Geldfit.’

Betrokken bij de inhoud 
Rabo Foundation verstrekte een subsidie voor de pilot van Geldfit in 2017. Omdat tijdens de pilot werd aangetoond dat door de innovatieve oplossing mensen sneller bereikt worden, kreeg de organisatie in 2018 een bijdrage om daadwerkelijk op te kunnen starten. Het doel is dat Geldfit zo snel mogelijk op eigen benen staat. ‘Rabo Foundation is naast de financiering ook nauw betrokken bij de inhoud’, zegt Nathalie. ‘Zo is vanuit de bank iemand vrijgemaakt om tijd te besteden aan Geldfit. En het netwerk van Rabo Foundation is enorm belangrijk.

Medewerkers van de bank helpen met kennis en advies. Daarnaast zorgt Rabo Foundation voor contacten met andere schuldhulpinitiatieven, zoals Buddy Payment. En essentieel was de opening die Rabo Foundation gaf naar de Nederlandse Vereniging van Banken. Daardoor doen nu ook andere banken mee. Door samen te werken kunnen we de maatschappelijke uitdaging beter én sneller aanpakken.’

Landelijke dekking
Geldfit heeft grote ambities. ‘We willen bijvoorbeeld het aantal betrokken gemeentes en bedrijven flink uitbreiden’, zegt Nathalie. ‘In 2018 waren een paar gemeenten actief, maar we streven naar landelijke dekking. Ook willen we dat nog meer bedrijven als zorgverzekeraars en energiebedrijven meedoen. En om versplintering van de aanpak tegen te gaan, zoeken we samenwerking met andere schuldhulp-organisaties. Alleen zo kunnen we de groep van ongeveer achthonderdduizend mensen met beginnende schulden vroegtijdig bereiken en helpen.’

Makkelijke wegklikken
Geldfit zag bij de opstart in 2018 ook waar de uitdagingen voor de toekomst liggen. ‘De belangrijkste uitdaging is mensen echt te triggeren. Dat iemand op de website anoniem de vragen kan invullen, heeft ook nadelen. Iemand die geen urgentie voelt, kan ook makkelijk weer wegklikken. We proberen nu op verschillende manieren uit hoe we mensen op de site kunnen houden.’

Daarnaast blijkt het niet altijd makkelijk om gemeenten betrokken te krijgen en te houden. ‘Je hebt te maken met de dynamiek van gemeenten. Zoals een wethouder die tussentijds opstapt, of lokale verkiezingen. Zoiets heeft invloed op de samenwerking, die voor het slagen van Geldfit cruciaal is.’

Rabo Foundation nam in 2016 samen met onder andere Zilveren Kruis Achmea, Nibud, Humanitas en SchuldHulpMaatje het initiatief om een manier te bedenken om schulden vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Nederland / financiële zelfredzaamheid

Geldfit adviseert over
geldzaken

Mensen eerder bewust van schulden

Nederland / financiële zelfredzaamheid

Moedige Dialoog
tegen armoede
en schulden

Opstaan tegen armoede en schulden. 
Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

Rabo Foundation nam in 2016 samen met onder andere Zilveren Kruis Achmea, Nibud, Humanitas en SchuldHulpMaatje het initiatief om een manier te bedenken om schulden vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Zo ontstond Geldfit, dat mensen aanzet tot het nemen van actie om financiële problemen te voorkomen. Centraal daarbij staat een eenvoudige en gebruikersvriendelijke website. Door daarop vijf simpele vragen in te vullen, ontvangen mensen advies op maat om hun beginnende schulden aan te pakken.
Geldfit is nu nog ondergebracht bij SchuldHulpMaatje. Om de juiste doelgroep te bereiken, gebruikt Geldfit een beproefde methode van deze schuldhulp-organisatie. ‘Wij kunnen op postcodeniveau zien waar relatief veel mensen met financiële problemen wonen’, vertelt Nathalie Eilander van SchuldHulpMaatje. ‘Dankzij de combinatie van deze data en marketing-profielen kunnen we mensen heel gericht benaderen.’

Seintje van de zorgverzekeraar
Geldfit werkt ook samen met bedrijven waar mensen hun vaste lasten aan kwijt zijn. ‘Denk aan banken en zorgverzekeraars’, zegt Nathalie. ‘Wanneer iemand zijn maandelijkse premie van de zorgverzekering niet betaalt, kan dat een indicatie zijn dat er iets aan de hand is. De betreffende verzekeraar benadert dan deze persoon en wijst deze op de vragenlijst van Geldfit.’

Betrokken bij de inhoud 
Rabo Foundation verstrekte een subsidie voor de pilot van Geldfit in 2017. Omdat tijdens de pilot werd aangetoond dat door de innovatieve oplossing mensen sneller bereikt worden, kreeg de organisatie in 2018 een bijdrage om daadwerkelijk op te kunnen starten. Het doel is dat Geldfit zo snel mogelijk op eigen benen staat. ‘Rabo Foundation is naast de financiering ook nauw betrokken bij de inhoud’, zegt Nathalie. ‘Zo is vanuit de bank iemand vrijgemaakt om tijd te besteden aan Geldfit. En het netwerk van Rabo Foundation is enorm belangrijk.

Geldfit adviseert over
geldzaken

Mensen eerder bewust van schulden

Medewerkers van de bank helpen met kennis en advies. Daarnaast zorgt Rabo Foundation voor contacten met andere schuldhulpinitiatieven, zoals Buddy Payment. En essentieel was de opening die Rabo Foundation gaf naar de Nederlandse Vereniging van Banken. Daardoor doen nu ook andere banken mee. Door samen te werken kunnen we de maatschappelijke uitdaging beter én sneller aanpakken.’

Landelijke dekking
Geldfit heeft grote ambities. ‘We willen bijvoorbeeld het aantal betrokken gemeentes en bedrijven flink uitbreiden’, zegt Nathalie. ‘In 2018 waren een paar gemeenten actief, maar we streven naar landelijke dekking. Ook willen we dat nog meer bedrijven als zorgverzekeraars en energiebedrijven meedoen. En om versplintering van de aanpak tegen te gaan, zoeken we samenwerking met andere schuldhulp-organisaties. Alleen zo kunnen we de groep van ongeveer achthonderdduizend mensen met beginnende schulden vroegtijdig bereiken en helpen.’

Makkelijke wegklikken
Geldfit zag bij de opstart in 2018 ook waar de uitdagingen voor de toekomst liggen. ‘De belangrijkste uitdaging is mensen echt te triggeren. Dat iemand op de website anoniem de vragen kan invullen, heeft ook nadelen. Iemand die geen urgentie voelt, kan ook makkelijk weer wegklikken. We proberen nu op verschillende manieren uit hoe we mensen op de site kunnen houden.’

Daarnaast blijkt het niet altijd makkelijk om gemeenten betrokken te krijgen en te houden. ‘Je hebt te maken met de dynamiek van gemeenten. Zoals een wethouder die tussentijds opstapt, of lokale verkiezingen. Zoiets heeft invloed op de samenwerking, die voor het slagen van Geldfit cruciaal is.’

‘Financieel gezond zijn is voor de Rabobank een belangrijk thema. Er zijn in Nederland ontzettend veel mensen met geldzorgen. De ervaring leert dat het lastig is om hieruit te ontsnappen. Geldfit is een ontzettend goed initiatief, waarmee we ook onze klanten vroegtijdig kunnen wijzen op hulp. Als Rabobank verwijzen we mensen via onze eigen website Rabobank.nl/geldzorgen door naar Geldfit. Of we sturen klanten een bericht als we vermoeden dat er geldzorgen spelen. Bijvoorbeeld als iemand vaak rood staat op de betaalrekening. Het voordeel van Geldfit is dat daar alle informatie makkelijk te vinden is. Bovendien ervaren mensen soms toch een drempel om met de bank in gesprek te gaan. Geldfit wijst ze op het belang om dat toch te doen. Door de steun aan Geldfit kunnen we als Rabobank een bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van heel Nederland.’

Daniëlle van den Akker, productmanager financiële redzaamheid - Rabobank