Effecten meetbaar maken
zodat we kunnen bijsturen 

Dankzij impactmeting kan Rabo Foundation veel bewustere keuzes maken en haar tijd, capaciteit en budget zo efficiënt mogelijk inzetten.
Volgens Caroline Mol kan de organisatie daardoor nog meer impact bereiken. 

onze inspanningen. We willen dus zeker weten dat we zoveel mogelijk effect hebben.

Van monitoren naar sturen en leren
Veel aandacht ging de laatste jaren uit naar het meten van de output en de effecten en het rapporteren daarvan. Zo laten we portefeuillebreed zien hoe organisaties zich ontwikkelen. De komende jaren willen we aan de hand van een impactmodel de meetresultaten veel meer koppelen aan het beleid en de strategie van Rabo Foundation. Want als je als organisatie vooraf al nadenkt over de impact die je wilt maken, kun je hierop sturen, de gegevens volgen en daarvan leren. Zo kunnen we als Rabo Foundation een flinke stap maken van vooral monitoren naar het daadwerkelijk vergroten van onze impact.

Van verandertheorie naar impact
De eerste acties hiervoor hebben we inmiddels genomen. Zo ontwikkelden we een verandertheorie (Theory of Change) voor zowel Rabo Foundation (Financieel Zelfredzaam, Sociaal Ondernemen en Buitenland) en het Rabo Rural Fund. In deze verandertheorie staat hoe de interventies van Rabo Foundation – het aanbieden van financiering, netwerktoegang, kennis en innovatieve data-oplossingen – leiden tot impact bij kleinschalige boeren en kwetsbare groepen. Ook hebben we ons klantsysteem aangepast. Daardoor kunnen we onze

Bij Rabo Foundation meten we sinds 2014 jaarlijks welke resultaten we behalen in Nederland en het buitenland. Dat doen we samen met onderzoeksbureau Avance. Deze meting is belangrijk, omdat het bereiken van impact het doel is van al

Caroline Mol
Impactmanager Rabo Foundation

Introductie

Caroline Mol is sinds 2018 Impact Manager bij Rabo Foundation. Daarvoor was ze Programma Manager Internationaal bij Rabo Foundation.
Caroline Mol Impact Manager

Impact management in 5 stappen


Strategie bepalen
geef aan de hand van een maatschappelijke missie en bijbehorende impactdoelen in een Theory of Change aan hoe je die doelen gaat realiseren.

Impact maken
richt de dagelijkse bedrijfs-activiteiten zó in dat je het meeste resultaat behaalt.

Meten
bedenk van tevoren goed wat en hoe.

Rapporteren
publiceer de gerealiseerde en niet-gerealiseerde doelen en betrek de in- en externe stakeholders hierbij.

Leren en sturen
gebruik de geleerde lessen om de bedrijfsactiviteiten te verbeteren en meer impact te bereiken, de impact-strategie aan te scherpen en impactdoelen aan te passen.

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Rabo Foundation draagt internationaal en in Nederland bij aan de volgende SDG’s:

Introductie

Effecten meetbaar maken
zodat we kunnen bijsturen 

Grote uitdagingen
in de wereld

Die we alleen samen kunnen oplossen

onze inspanningen. We willen dus zeker weten dat we zoveel mogelijk effect hebben.

Van monitoren naar sturen en leren
Veel aandacht ging de laatste jaren uit naar het meten van de output en de effecten en het rapporteren daarvan. Zo laten we portefeuillebreed zien hoe organisaties zich ontwikkelen. De komende jaren willen we aan de hand van een impactmodel de meetresultaten veel meer koppelen aan het beleid en de strategie van Rabo Foundation. Want als je als organisatie vooraf al nadenkt over de impact die je wilt maken, kun je hierop sturen, de gegevens volgen en daarvan leren. Zo kunnen we als Rabo Foundation een flinke stap maken van vooral monitoren naar het daadwerkelijk vergroten van onze impact.

Van verandertheorie naar impact
De eerste acties hiervoor hebben we inmiddels genomen. Zo ontwikkelden we een verandertheorie (Theory of Change) voor zowel Rabo Foundation (Financieel Zelfredzaam, Sociaal Ondernemen en Buitenland) en het Rabo Rural Fund. In deze verandertheorie staat hoe de interventies van Rabo Foundation – het aanbieden van financiering, netwerktoegang, kennis en innovatieve data-oplossingen – leiden tot impact bij kleinschalige boeren en kwetsbare groepen. Ook hebben we ons klantsysteem aangepast. Daardoor kunnen we onze

Bij Rabo Foundation meten we sinds 2014 jaarlijks welke resultaten we behalen in Nederland en het buitenland. Dat doen we samen met onderzoeksbureau Avance. Deze meting is belangrijk, omdat het bereiken van impact het doel is van al

Caroline Mol
Impactmanager Rabo Foundation

Pim Mol is nu een jaar lang directeur van Rabo Foundation, de corporate foundation van de Rabobank. Hij legt uit wat Rabo Foundation doet en welke uitdagingen er liggen voor de toekomst.