Het rechtstreeks kopen van kleinschalige boeren

biedt voordelen voor alle partijen

Rabo Rural Fund / Caravela

Caravela groeit duurzaam 

Rabo Rural Fund investeert in de duurzame groei van boeren-organisaties. Zodat ze uiteindelijk de stap maken naar een commerciële bank. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, lukte het Caravela uit Colombia toch. De koffie-exporteur kan daardoor verder groeien.

 Directeur Alejandro Cadena: ‘Dat biedt alle partijen voordelen. Allereerst kunnen we de boeren zo de maximale prijs betalen voor hun product. Doordat we een langetermijnrelatie met hen opbouwen, kunnen we bovendien samenwerken aan een hogere opbrengst en kwaliteit van de koffie. Tot slot hoeven wij niet elk jaar veel tijd en energie te steken in het zoeken naar leveranciers.’

In 2018 kocht Caravela koffie in van ongeveer vierduizend kleinschalige boeren verspreid over acht Latijns-Amerikaanse landen. In totaal bereikte de organisatie daarmee honderdzestig lokale gemeen-schappen.

Partnership
Caravela kreeg al in 2005 een lening van Rabo Foundation. Maar in 2010 ging het bedrijf bijna failliet. Alejandro: ‘Een jaar eerder was een groot deel van de oogst door slecht weer verloren gegaan. Gelukkig begreep Rabo Foundation de situatie en herfinancierde zij ons. Daarnaast hielp Rabo Foundation ons met het vinden van andere investeerders om Caravela financieel te versterken.’

Met succes. Het bedrijf groeide en stroomde vanwege een grotere financieringsbehoefte in 2014 door naar Rabo Rural Fund. ‘Net als Rabo Foundation geloofde ook Rabo Rural Fund in ons model; in hoe wij koffie van hoge kwaliteit inkopen bij kleinschalige boeren. Rabo Rural Fund bood ons niet alleen financiering, maar opende ook de deur naar andere impact lenders en een commerciële bank in Colombia. Het is een positieve boodschap naar de markt als een sterk merk als de Rabobank achter je staat.’

Op eigen benen
Caravela was volgens Alejandro mede door het dreigende bankroet in 2010 vastbesloten om als organisatie uiteindelijk op eigen benen te staan. ‘Dat soort ervaringen maken je sterker. Het werd ons
duidelijk dat wij kleinschalige boeren alleen verder kunnen helpen als we zelf een financieel stabiele en

onafhankelijke organisatie zijn. Daar hebben we de afgelopen jaren dan ook hard aan gewerkt – samen met Rabo Rural Fund. We zijn heel trots dat we in 2018 een kredietfaciliteit kregen van Rabobank Trade & Commodity Finance.’

Heel waardevol
Door de sterke groei van Caravela kwam de maximale financieringslimiet van Rabo Rural Fund in zicht. Dankzij de financiering van Trade & Commodity Finance (TCF) kan het bedrijf ongelimiteerd verder groeien, vertelt Alejandro. ‘Het was geen ingewikkelde transitie. TCF kijkt iets anders naar onze cijfers dan een impact lender. Maar doordat we hier lang naartoe gewerkt hebben en al ervaring hadden met een andere commerciële bank, verliep de overgang prima. Het fijne van TCF is dat zij ons uitstekend begrijpt, dankzij haar uitgebreide ervaring op het gebied van agribusiness. Dat is voor ons heel waardevol.’

Gevolgen van klimaatverandering
Caravela heeft nu voldoende toegang tot financiering om te kunnen groeien. ‘Op dat vlak hebben we geen belemmering meer.’ Wel ziet Alejandro andere uitdagingen. Naast de grillige wereldmarkt voor koffie is dat vooral klimaatverandering. ‘We merken dat hierdoor de kosten voor productie harder stijgen dan de inflatie en dat tegelijk koffieprijzen dalen. Wij proberen daarop in te spelen door kleinschalige boeren zoveel mogelijk te informeren over de beste manieren om met klimaatverandering om te gaan. Het voordeel van ons model is dat wij rechtstreeks contact hebben met producenten: dat maakt het makkelijker om die voorlichting te geven.’

Echt een partnership
Alejandro benadrukt dat Caravela nooit zover gekomen zou zijn zonder de steun en hulp van eerst Rabo Foundation en later Rabo Rural Fund. ‘Er was echt sprake van een partnership, niet van zomaar een financieringsrelatie. Rabo Rural Fund deed moeite om zich in ons bedrijf en model te verdiepen en kon ons daardoor verder helpen. Geen enkele andere organisatie heeft dat gedaan. Hun vertrouwen hielp ons vooruit.’

Exporteert koffiebonen van hoge-kwaliteit-uit Latijns-Amerika. In tegenstelling tot soortgelijke ondernemingen koopt Caravela de bonen rechtstreeks op van kleinschalige koffieproducenten.

‘Caravela is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat de overstap kon maken van Rabo Foundation naar Rabo Rural Fund en daarbij nu reguliere financiering krijgt. Omdat Caravela koffie inkoopt in verschillende landen, was financiering door een lokale commerciële bank in Colombia onmogelijk. En voor internationale banken is het bedrijf te klein. Om zich verder te kunnen ontwikkelen, heeft het bedrijf meer financiering nodig dan impact lenders kunnen verstrekken. Caravela is daarom ook Rabo Rural Fund deels ontgroeid. Door middel van een garantie faciliteit aan Rabobank Trade & Commodity Finance, heeft Rabo Rural Fund een oplossing gevonden. Samen met Rabobank Trade & Commodity Finance - als internationale bank – kunnen wij op deze manier een kredietfaciliteit op maat aanbieden aan Caravela. Het zou mooi zijn als in de toekomst meer bedrijven een soortgelijke stap konden maken.'
 
Ellen Bogers
Investment Manager Rabo Rural Fund

Kleinschalige koffieboeren 

3975

Gemiddelde prijs
aan boeren

$ 2.04

hoger dan lokale marktprijs

80,5%

% groei organisatie
totale winst

72%

% groei organisatie
totale vermogen

48%

Rabo Rural Fund / Caravela

‘Bij twijfel steken wij
  wél over’

Het rechtstreeks kopen van kleinschalige boeren

met onze kennis zetten SMO's 
the next step

Wat heeft het Rabo Rural Fund de afgelopen jaren bereikt?
‘Na onze start in 2011 richtten we ons voornamelijk op de financiering van koffiecoöperaties in Peru. Vanaf 2013 hebben we ons fonds uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo diversifieerden we in producten en landen. Hierdoor hebben we extra impact en spreiden we de risico’s beter. Daarnaast doen we steeds uitgebreider onderzoek naar landen en producten waarin we willen investeren. Mede door dit alles maakten we in 2018 een bescheiden financiële winst. Dat is fijn, maar niet ons doel. We streven naar kapitaalbehoud: niet te veel verliezen, maar ook geen winst maken. Impact op leefomstandigheden van mensen blijft altijd voorop staan.’

Wat is dé ambitie voor de komende jaren?
‘Het fonds steekt in op groei met extra funding van de Rabobank. Met die extra slagkracht willen we de komende jaren nóg meer mensen bereiken en klanten laten doorgroeien.’

Hoe willen jullie nog meer impact behalen?
‘We willen het gat verkleinen tussen ons en zowel de Rabobank als Rabo Foundation of ngo’s. Bijvoor-beeld door nauwer samen te werken en te ‘stretchen’ waar nodig. Precies zoals de Rabobank deed toen zij financiering verleende aan Caravela, een Colombiaanse koffieonderneming die vijftien jaar ondersteuning had gekregen van Rabo Foundation en Rabo Rural Fund.’

Willen jullie ook nieuwe producten aanbieden?
‘We onderzoeken of we, naast onze huidige handelsfinanciering, ook voorraadfinanciering kunnen geven. Dat zou coöperaties flexibeler maken en hun groeikansen vergroten.  Daarnaast willen we vaker duurzaam geproduceerde handelsgewassen financieren. En hopen we meer microfinancierings-organisaties te ondersteunen. Bijvoorbeeld boeren die samen een bank oprichten om elkaar leningen te verschaffen – precies zoals de Rabobank ooit begon.’

Wat vind je een voorbeeld van de kracht van het Rabo Rural Fund?
‘Onze ondersteuning van vissers op Sulawesi, een arm eiland in Indonesië. Zij verkochten hun vis voor lage prijzen aan tussenpersonen. Doordat boten te weinig koeling hadden, was slechts 40 procent van hun vangst geschikt voor verkoop. De Amerikaanse onderneming North Atlantic Inc (NAI) trok zich het lot van de vissers aan. Zij zette het bedrijf PT Bali op. Dit nam de tussenhandelaren in dienst en kocht de vis rechtstreeks in bij de vissers, die daardoor meer verdienden. Daarnaast bouwde PT Bali een verpakkings- en ijsfabriek in de haven. Boten kregen ijsblokken mee om de vis koel te houden, wat de opbrengst van vissers enorm verhoogde. Het Rabo Rural Fund was de eerste financier van PT Bali en motiveerde daarmee andere partijen om óók te financieren. Dat PT Bali nog niet winstgevend is, is niet direct reden om onze ondersteuning te stoppen. We kijken naar zekerheden, cashflow en ondernemersvaardigheden. Maar ook naar potentie en vooral impact. En bij twijfel steken wij wél over. En als het even moeilijk wordt, blijven we zo lang mogelijk achter onze klanten staan. Daarin onderscheiden wij ons van alle andere financiers.’

geen kleine boerencoöperaties aan het begin van de keten; dat doet Rabo Foundation. We verlenen ook geen diensten aan grote klanten aan het eind van de keten; dat doet de Rabobank. We richten ons op de missing middle tussen die twee uitersten: bedrijven en coöperaties die Rabo Foundation ontgroeid zijn, maar nog niet aan bankfinanciering kunnen komen. Voor hen gebruiken we de kennis en netwerken van de Rabo-organisatie, werken we samen met bankonderdelen als Trade & Commodity Finance en bundelen we onze krachten met Rabo-partner-banken in ontwikkelingslanden.’

Allereerst: wat ís het Rabo Rural Fund precies?
‘Rabo Foundation richtte in 2011 het Rabo Rural Fund op en managet het fonds nog op de dag van vandaag. We financieren

Alexander Meyer
Fondsmanager  Rabo Rural Fund