Onze route naar
vooruitgang
scroll

Verandertheorie / Rabo Rural Fund

CASE

Boerenorganisaties die te groot zijn geworden voor donaties en microfinanciering van bijvoorbeeld Rabo Foundation, maar die nog niet in aanmerking komen voor reguliere bankleningen. Ze vallen zogezegd tussen de wal en het schip.

Het Rabo Rural Fund wil dit gat overbruggen. Door agrarische bedrijven te versterken met toegang tot financiering, netwerken, relevante marktkennis en innovatieve oplossingen. Zo kunnen de bedrijven groeien, en daarmee ook de aangesloten kleinschalige boeren.

Dat is onze bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling van de organisaties, de boeren en de lokale gemeenschap

Onze doelen

 1. Boerenorganisaties toegang geven tot 
  financiering, kennis, netwerk en innovatieve
  oplossingen.
 2. Coöperaties en agrarische bedrijven 
  efficiënter en professioneler maken
 3. Bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de organisaties, boeren en lokale gemeenschap

Waar gewone banken risico’s zien, ziet het Rabo Rural Fund juist kansen. Kansen om de lokale voedselproductie te verduurzamen en het inkomen van kleinschalige boeren te vergroten. Het Rabo Rural Fund is er voor de meer volwassen coöperaties en agrarische bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Wij zijn niet de enigen die duurzame groei belangrijk vinden, wereldwijd wordt dit streven ook ondersteund. Dat is vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Door onze steun aan boeren-organisaties dragen wij bij aan:

Rabo Rural Fund in 2018

Boerenorganisaties

50
$ 41,9 

miljoen aan investeringen in 15 landen

Producenten organistaties  

Midden- en kleinbedrijven

Afrika 

Azië

Latijns Amerika
 

Rabo Rural Fund


Financiële kracht maakt groei mogelijk 

Hoe financieel sterker een boerenorganisatie staat, hoe groter de kans is dat ze een lokale commerciële financiering kunnen krijgen. Het Rabo Rural Fund helpt de organisaties om deze financiële kracht verder op te bouwen. 52% van de organisaties die Rabo Rural Fund financiert zijn actief in de koffiesector. Voor deze organisaties was 2018 een moeilijk jaar door de lage marktprijzen. De ontwikkeling van de organisaties ten opzichte van 2017:

Van de boerenorganisatie
maakte winst

92%

Van de organisaties had
meer winst

51%

Had minder inkomsten

49%
45%

Heeft duurzaamheidsbeleid

Versterken van boerenorganisatiesBetere toegang tot de wereldmarkt 

Voor veel producten, zoals koffie en cacao, levert de exportmarkt voor de organisatie en de boer meer op dan verkoop op de lokale markt. De ontwikkeling van de organisaties ten opzichte van 2017:

Dit geeft organisaties de kans om op zoek te gaan naar een goede markt en zijn ze niet gedwongen door financiële tekorten het product op de lokale markt voor een lagere prijs te verkopen. De financiering tegen lagere kosten maakt het ook mogelijk dat de organisatie kan investeren in nieuwe machines en manieren om te verwerken, en daarmee waarde kan toevoegen voor een verbeterde toegang tot de wereldmarkt en een betere prijs kan bieden aan de kleinschalige boeren.

Door de financiering van het Rabo Rural Fund kunnen de coöperaties en organisaties het gat overbruggen tussen het moment van aankoop bij de boer en het moment van verkoop aan de (internationale) koper.

Rabo Rural Fund

50%

Breidde de interne
organisatie uit

Hoe sterker de organisatie, hoe meer kansen zij kunnen bieden aan de kleinschalige boeren die lid zijn. Dit vergroot de kans dat de boeren kunnen groeien, een hoger inkomen krijgen en zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren. Kleinschalige boeren profiteren van de investering van het Rabo Rural Fund aan boerenorganisaties.

Kleinschalige boeren versterken hun positie

Kunnen meer en beter produceren voor 
groei en hoger inkomen

Van de boeren nam deel aan een training

36%

De boeren ontvingen een hogere prijs  dan de lokale markt

Hogere prijs maakt 
het verschil. Boeren zijn voor meer dan 50% afhankelijk van de inkomsten van hun product

Kleinschalige boeren kunnen groeien met hulp van de boerenorganisaties. De organisaties geven de boeren toegang tot een betere prijs voor hun producten, kennis en nieuwe markten. Door trainingen leren de boeren betere landbouwtechnieken en hoe ze meer biologisch kunnen produceren. Dit zorgt ervoor dat boeren betere producten maken en een hogere opbrengst hebben, waardoor hun inkomen stijgt.

Rabo Rural Fund

Onze doelen

 1. Toegang tot financiering voor achtergestelde boerenorganisaties, en haar leden
 2. Sterkere, zelfstandige lokale boerenorganisaties die betere diensten kunnen verlenen
 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame voedselwaardeketens om ervoor te zorgen dat ook kleinschalige boeren hiervan profiteren
 4. Bevorderen van betere leefomstandigheden van kleinschalige boeren
 5. Bijdragen aan het versterken van de lokale economie en voedselzekerheidIn Nederland investeren we in sociale ondernemers die net als wij geloven in de kracht van gemotiveerde mensen. Met kennis, geld en ons netwerk geven we deze ondernemingen een duwtje in de rug. En daarmee ook de mensen die minder makkelijk, maar daarom niet minder graag aan het werk komen.

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Wij zijn niet de enige die het belangrijk vinden dat boerenorganisaties financieel sterker worden, dit is ook terug te zien in de SDG’s. 
Rabo Foundation draagt internationaal bij aan de volgende SDG’s

Rabo Foundation in 2018
Hoe meten we
onze impact?

Boerenorganisaties

50
€ 27,1 

miljoen aan investeringen
in 22 landen

Producenten organistaties  

Spaar- en kredietcoöperaties 

MKB
 

Afrika 

Azië

Latijns Amerika
 

Ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden

Onzekere tijden in de koffiesector

De koffiesector had het zwaar in 2018. Door de lage koffieprijzen in de wereld en klimaatfactoren als teveel regen en droogte. De sector had ook meer te maken met plantziekten en bodemdegradatie. Koffiecoöperaties (45% duurzaamheidsbeleid) blijven de organisaties worstelen met de gevolgen van de klimaatverandering.