Onze route naar
vooruitgang

Verandertheorie / Sociale ondernemingen

scroll
CASE

Nederland / sociaal ondernemen

Onze doelen

 • Toegang bieden tot financiering voor sociale ondernemingen
  We financieren sociale ondernemingen in Nederland die zich richten op het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen die moeilijk een investering kunnen krijgen van een reguliere financiële instelling.
 • Sociale ondernemingen financieel sterker maken, zodat ze kunnen opschalen
  We delen onze kennis en ons netwerk om bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie.
 • Bevorderen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden en meer mee doen in de maatschappij
  Door ze eerst werkervaring te laten opdoen bij sociaal ondernemers. Zo kunnen ze weer meer mee doen in de maatschappij en op eigen kracht voorzien in hun basisbehoeften.
 • Bijdragen aan een beweging waardoor sociaal ondernemen de norm wordt
  Zodat andere bedrijven zich realiseren dat sociaal ondernemen een duurzame en rendabele manier is om te ondernemen.

In Nederland investeren we in sociale ondernemers die net als wij geloven in de kracht van gemotiveerde mensen. Met kennis, geld en ons netwerk geven we deze ondernemingen een duwtje in de rug. En daarmee ook de mensen die minder makkelijk - maar daarom niet minder graag - aan het werk komen.

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Wij zijn niet de enige die sociaal ondernemen belangrijk vinden, wereldwijd wordt dit streven ook ondersteund. Dat is vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Door onze steun aan sociale ondernemingen dragen wij bij aan:

in 2018
Hoe meten we
onze impact?

Sociale ondernemingen

Subsidies
 

Leningen
 

50
€ 4,6

miljoen aan investeringen

Nederland / sociaal ondernemen

Versterken sociale ondernemingen


Groei is slagkracht

Hoe groter en professioneler een sociale onderneming is, hoe meer mensen zij kan helpen om werk te vinden. En ondernemers groeien sneller als ze samenwerken. Daar geloven wij in, en daarom helpen we ondernemers bij het ontwikkelen van hun netwerk. Zodat ze kennis kunnen delen en samenwerkingen aangaan met andere organisaties en mensen. Zo maken we sociale ondernemingen sterker.

Van de sociale ondernemers met wie we in 2018 samenwerkten:


Sociaal is het nieuwe normaal

Wij geloven dat sociale ondernemingen een voorbeeld zijn voor reguliere bedrijven. Sociaal ondernemers laten zien dat je ook met een sociale doelstelling een duurzame en rendabele onderneming kunt opzetten. Daarom stimuleren we sociale ondernemingen om hun ideeën en resultaten te delen. Door andere te inspireren, creëren steeds meer ondernemers kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Van de sociaal ondernemers in wie we investeerden: 


Staat financieel sterker in haar schoenen

Om te kunnen groeien, moet een sociale onderneming ook financieel sterker worden. Hoe meer eigen structurele inkomsten, hoe beter. Dan is de onderneming niet afhankelijk van subsidies en kan ze zelfstandig blijven groeien.  En kan ze - ook zonder een financiële bijdrage van Rabo Foundation - mensen aan werk helpen.  

Van de sociaal ondernemers met wie we in 2018 samenwerkten:


Welke hindernissen moeten sociale ondernemingen overwinnen? 

Onzekerheid
over inkomsten
Goede
medewerkers
vinden en
behouden
Beperkte
instroom


Wat leren we ervan?

Het vinden van goed personeel en hoe je je producten goed verkoopt, zijn onderwerpen waar we bij alle opleidingen die we geven bij stilstaan. Sommige ondernemers hebben meer commerciële kennis dan anderen. Omdat ondernemers veel van elkaar kunnen leren, wijzen we hen erop dat ze elkaar kunnen opzoeken om inzichten en kennis te delen. Dat geldt ook voor de beperkte instroom die er vaak is. 

Nederland / sociaal ondernemen

Sociale ondernemingen zorgen voor zelfredzaamheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zelfredzaamheid betekent voor deze mensen: toegang hebben tot betaald en/of zinvol werk, onderdeel zijn van een sociaal netwerk en (meer) meedoen met de maatschappij. Dit vergroot hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en geluk. Werken bij een sociale onderneming is voor hen een stap dichter bij de arbeidsmarkt. Daarom investeren wij in sociale ondernemingen, zodat zij kunnen investeren in mensen.

Hoe steviger een organisatie in haar schoenen staat, hoe meer mensen er werkervaring op kunnen doen. En dat vergroot de kans dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden en actief deelnemen aan de samenleving. 

Meer kansen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt


Sociaal ondernemers creëren kansen 


Goede basis voor de toekomst

Doordat mensen met een kleine kans op werk hun (arbeids)vaardigheden ontwikkelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en trots. Daardoor doen ze ook actiever mee met de samenleving.

de doelgroep

vormen van begeleiding

mensen startten in 2018 een
arbeidstoeleidingstraject

1.172
182

mensen rondden een arbeidstoeleidingstraject af

In een sociale onderneming leren mensen werken op hun eigen niveau en ontwikkelen ze vaardigheden die ze op de arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken:

Nederland / sociale ondernemingen

Moedige Dialoog
tegen armoede
en schulden

Opstaan tegen armoede en schulden. 
Dat doen publiek-private netwerken via Moedige Dialoog. ‘Structurele oplossingen vereisen een andere mindset'.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. En één op de acht kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien. ‘Armoede raakt alles’,
zegt Jacqueline Beekman.

‘Mensen liggen ervan wakker, hebben het gevoel in een uitzichtloze situatie te zitten, kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat ze niet meer meedoen in de maatschappij. En pas op: het kan echt iederéén overkomen, ook een ogenschijnlijk normaal en succesvol gezin.’

Essentiele dialoog
Jacqueline Beekman is één van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Moedige Dialoog – het project waarmee Sociaal Werk Nederland en de Rabobank armoede en schulden duurzaam aanpakken. Moedige Dialoog doet dat via publiek-private samenwerkingsverbanden waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden zoeken naar oplossingen. Beekman:  ‘Dialoog is essentieel – als we niet samen over schulden en schuldoplossingen nadenken, blijven we brandhaardjes blussen. Om structurele oplossingen te vinden is een andere mindset nodig. Het bedrijfsleven kijkt anders naar dilemma’s dan bijvoorbeeld de overheid of sociaalwerkorganisaties. Ik geloof daarom in de ‘total society impact’: bedrijven die maatschappelijke verandering teweegbrengen. Zo maken we samen de weg vrij en kunnen mensen weer opstaan en in beweging komen, waardoor ze weer werk vinden en zelfvertrouwen opdoen.’

De kracht van publiek-private netwerken

Samen opstaan tegen armoede en schulden

Positieve app
Elk publiek-privaat netwerk dat meedoet aan Moedige Dialoog stelt een ambitieagenda op. Deze focust bijvoorbeeld op ondersteuning van werkende armen. Of op het stimuleren van financiële zelf-redzaamheid onder jongeren. Vervolgens zet het netwerk werkgroepen op om het probleem op te lossen en de dialoog aan te gaan. ‘Juist de combinatie van deze doe- en denkkracht is belangrijk om een boost te geven’, vertelt Beekman. ‘Zo bereiken we in Salland via vroegsignalering met een bedrijvenhelpdesk mensen die normaliter onder de radar blijven. En bij een landelijke voetbalclub zag men dat de contributies steeds later werden betaald. Samen met een ict-partij ontwikkelde het netwerk een app die mensen er op een positieve manier aan herinnert om hun contributie over te maken. Dankzij de kracht van de netwerken kunnen we mensen eerder bewust maken van beginnende problemen. En als ze in de problemen zitten, kunnen we sneller helpen.’

Actieve deelnemers
De Rabobank is niet alleen mede-initiatiefnemer van Moedige Dialoog. Lokale Rabobanken zijn ook actieve deelnemers aan de publiek-private netwerken. Beekman: ‘Heel mooi hoe deze banken vanuit hun coöperatieve gedachtegoed besluiten mee te doen. En hoe ze op die manier het armoede- en schuldenprobleem in hun regio helpen oplossen.’

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Moedige Dialoog ontving financiering van Rabo Foundation. Beekman: ‘Rabo Foundation ziet het belang van financiële zelfredzaamheid voor een economisch vitaal Nederland. Met hun steun konden we tien nieuwe publiek-private netwerken oprichten. Daardoor zijn er nu 25 actief. Een flinke stap richting onze uiteindelijke ambitie van negentig lokale netwerken. Met het geld van Rabo Foundation kunnen we de start van de netwerken borgen. Daarna kunnen ze zichzelf financieel draaiende houden.’