Onze route in
ontwikkelingslanden

Verandertheorie / Ontwikkelingslanden

scroll
3 CASES

Onze doelen

 1. Toegang tot financiering voor achtergestelde boerenorganisaties, en haar leden
 2. Sterkere, zelfstandige lokale boerenorganisaties die betere diensten kunnen verlenen
 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame voedselwaardeketens om ervoor te zorgen dat ook kleinschalige boeren hiervan profiteren
 4. Bevorderen van betere leefomstandigheden van kleinschalige boeren
 5. Bijdragen aan het versterken van de lokale economie en voedselzekerheid


Boerenorganisaties

230

Producenten organistaties

Spaar- en kredietcoöperaties

MKB

€ 27,1 

miljoen aan investeringen
in 22 landen

Afrika

Azië

Latijns-Amerika

Hoe meten we
onze impact?

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika investeren we in organisaties die kleinschalige boeren helpen met geld en kennis. Daardoor kunnen deze boeren groeien en profiteert hun omgeving daarvan. 

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Wij zijn niet de enige die het belangrijk vinden dat boerenorganisaties financieel sterker worden, dit is ook terug te zien in de SDG’s. 
Rabo Foundation draagt internationaal bij aan de volgende SDG’s

Rabo Foundation in 2018

Ontwikkelingslanden

Door te investeren in spaar- en kredietcoöperaties, producentenorganisaties en agrarische midden- en kleinbedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met een financiering en door ze toegang te geven tot netwerken, kennis en innovatieve oplossingen. Sterke lokale boerenorganisaties kunnen groeien en zijn zo een belangrijke motor voor economische vooruitgang. Door onze capaciteitsversterking kunnen deze organisaties na een aantal jaren op eigen benen staan en autonoom verder groeien. En, kunnen ze kansen blijven creëren voor kleinschalige boeren.

Hoe draagt Rabo Foundation bij aan het sterker maken van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden zodat ze kunnen groeien, financieel sterker staan en zo economische vooruitgang boeken? 

Versterken van boerenorganisaties


Groei door vertrouwen

De spaar- en kredietcoöperatie wordt (financieel) sterker als meer boeren lid worden en het vertrouwen toeneemt. Dat zie je doordat boeren meer spaarrekeningen openen of geld lenen. De ontwikkeling van de organisaties ten opzichte van 2017:

Ontwikkelingslanden

58

Spaar en kredietorganisaties

Spaar en kredietcoöperaties


Staat financieel sterker in haar schoenen

Een sterke spaar- en kredietcoöperatie met veel ledenkapitaal kijgt gemakkelijker een commerciële lening om door te kunnen groeien. Want: hoe meer geld de leden bij de organisatie sparen, hoe lager de risico's voor toekomstige financiers. Zo kan de organisatie bestaande diensten verbeteren en nieuwe diensten aanbieden. 

De ontwikkeling van de organisaties ten opzichte van 2017:


Ledenaantal bepaalt de groei

Een producentenorganisatie wordt (financieel) sterker als meer boeren lid worden en het vertrouwen toeneemt. Doordat boeren meer producten leveren, kan de producentenorganisatie groeien in schaal en dat versterkt de positie.

Ontwikkelingslanden

Producentenorganisaties
119

Producenten Organisaties


Staat financieel sterker in haar schoenen

Een economisch sterke positie zorgt ervoor dat de producentenorganisatie op eigen benen kan staan. Dat ze zonder de investering van Rabo Foundation lokaal kan blijven groeien. Hieronder zie je de ontwikkeling ten opzichte van 2017.Zorgen voor een eerlijke prijs en geven toegang tot de markt

Internationale markten zijn vaak stabieler dan lokale markten en leveren een betere prijs. Van de producentenorganisatie die we in 2018 ondersteunden, zien we minder export:Klimaatveranderingen hebben invloed op organisaties en boeren

Droogte, te veel regen en plantenziekten. De veranderingen in het klimaat raken de kleinschalige boeren. Het zijn externe omgevingsfactoren waar de organisaties en de boeren zelf geen invloed op hebben.  Dit zorgt ervoor dat ze minder kunnen produceren of de kwaliteit minder is. Terwijl de boeren eigenlijk meer willen produceren voor een hoger inkomen en om een bijdrage te kunnen leveren aan de toenemende vraag voor meer voedsel.

Onze doelen

 1. Toegang tot financiering voor achtergestelde boerenorganisaties, en haar leden
 2. Sterkere, zelfstandige lokale boerenorganisaties die betere diensten kunnen verlenen
 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame voedselwaardeketens om ervoor te zorgen dat ook kleinschalige boeren hiervan profiteren
 4. Bevorderen van betere leefomstandigheden van kleinschalige boeren
 5. Bijdragen aan het versterken van de lokale economie en voedselzekerheidIn Nederland investeren we in sociale ondernemers die net als wij geloven in de kracht van gemotiveerde mensen. Met kennis, geld en ons netwerk geven we deze ondernemingen een duwtje in de rug. En daarmee ook de mensen die minder makkelijk, maar daarom niet minder graag aan het werk komen.

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Wij zijn niet de enige die het belangrijk vinden dat boerenorganisaties financieel sterker worden, dit is ook terug te zien in de SDG’s. 
Rabo Foundation draagt internationaal bij aan de volgende SDG’s

Rabo Foundation in 2018
Hoe meten we
onze impact?

Boerenorganisaties

50
€ 27,1 

miljoen aan investeringen
in 22 landen

Producenten organistaties

Spaar- en kredietcoöperaties

MKB

Afrika

Azië

Latijns Amerika

Ontwikkelingslanden

Hoe sterker de boerenorganisatie, hoe meer kansen zij kan bieden aan haar leden. Dit vergroot de kans dat kleinschalige boeren kunnen groeien, een hoger inkomen krijgen, en zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Kleinschalige boeren versterken hun positie


Eendracht maakt macht

Kunnen meer en beter produceren voor 
groei en hoger inkomen

van de organisaties
trainde boeren 

86%

Prijs boven
lokale marktprijs
 aan boeren

Ontwikkelingslanden

Kleinschalige boeren profiteren van hun lidmaatschap bij een boerenorganisatie.
Boeren zijn meer gaan produceren, omdat ze via de boerenorganisatie toegang hebben tot een betaalbare financiering voor landbouw inputs, wat leidt tot hogere opbrengsten en hogere inkomsten.’

De producenten-organisaties en agrarische midden- en kleinbedrijven geven de boeren veelal een hogere prijs dan de lokale marktprijs. Dit zorgt bij veel boeren voor een stijging van hun inkomen omdat ze grotendeels afhankelijk zijn van de verkoop van hun producten.

prijs

Door te investeren in boerenorganisaties, dragen we bij aan de zelfredzaamheid van kleinschalige boeren. Zelfredzaamheid betekent dat de boeren zelf de middelen krijgen om een beter bestaan op te bouwen. Ze krijgen de toegang tot financiering, kennis en nieuwe markten. Zo leren zij beter boeren, meer oogst te behalen met een betere kwaliteit. Hierdoor stijgt het inkomen van de boeren. En doordat ze samenwerken staan ze sterker in de markt. 

In Afrika, Azië en Latijns-Amerika investeren we in organisaties die kleinschalige boeren helpen met geld en kennis. Daardoor kunnen deze boeren groeien en profiteert hun omgeving daarvan. 

Hoe pakken wij het aan?

Bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
Wij zijn niet de enige die het belangrijk vinden dat boerenorganisaties financieel sterker worden, dit is ook terug te zien in de SDG’s. 
Rabo Foundation draagt internationaal bij aan de volgende SDG’s

Rabo Foundation in 2018
Hoe meten we
onze impact?

Ontwikkelingslanden

Onze doelen

 1. Toegang tot financiering voor achtergestelde boerenorganisaties, en haar leden
 2. Sterkere, zelfstandige lokale boerenorganisaties die betere diensten kunnen verlenen
 3. Bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame voedselwaardeketens om ervoor te zorgen dat ook kleinschalige boeren hiervan profiteren
 4. Bevorderen van betere leefomstandigheden van kleinschalige boeren
 5. Bijdragen aan het versterken van de lokale economie en voedselzekerheid


Boerenorganisaties

230

Producenten organistaties  

Spaar- en kredietcoöperaties 

MKB
 

€ 27,1 

miljoen aan investeringen
in 22 landen

Afrika 

Azië

Latijns Amerika
 

van de koffiecoöperaties
heeft minder leden

60%

Ontwikkelingslanden

Onzekere tijden in de koffiesector

De koffiesector had het zwaar in 2018. Door de lage koffieprijzen in de wereld en klimaatfactoren als teveel regen en droogte. De sector had ook vaker te maken met plantziekten en bodemdegradatie. Veel koffie-coöperaties (45%) hebben een duurzaamheidsbeleid en blijven zoeken naar manieren om beter om te gaan met de gevolgen van de klimaatverandering.