Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt
De samenwerking tussen Rabo Foundation en USAID ging in oktober 2018 van start. Rabo Foundation heeft al twee kredietverstrekkers bereid gevonden om mee te doen: SAMFIN (Samunnati Financial Intermediation and Services Private Limited) en ANANYA (Ananya Finance for Inclusive Growth). Zij gaven dankzij de garantie van Rabo Foundation en USAID leningen aan twee Duurzame Landschappen-projecten van kleinschalige boeren, waaronder de waterbesparende productie van suiker. Hoewel de ondersteuning een looptijd van tien jaar heeft, verwachten we al binnen drie jaar resultaten te zien. De langere termijn (tot 2028) is nodig om garantiedekking te geven aan leningen die anders niet bankabel worden geacht. USAID en Rabo Foundation streven ernaar om dertig à veertig nieuwe leningen mogelijk te maken. ‘Maar’, zegt Sood, ‘dat mogen er natuurlijk ook vijftig of meer worden.’

MEER AZIË

USAID

INDIA

Innovatieve finan-ciering stimuleert duurzame landbouw

Werkkapitaal voor kleinschalige boeren 

India /samenwerking met USAID

‘Wij werken samen met USAID om hier de komende jaren klimaat- en bosvriendelijke landbouw te stimuleren’, vertelt Rishabh Sood, senior manager Rural and Development Banking bij Rabo Foundation India. ‘We gaan dat doen door te investeren in ondernemingen die duurzame bosbouw, agrobosbouw en lage-emissielandbouw bevorderen. Ons uiteindelijke doel is om boerenbedrijven te ondersteunen in het terugdringen of op z’n minst beperken van  broeikasgassen. Op die manier kunnen kleinschalige boeren die duurzamebosbouwproducten aanbieden hun leefomstandigheden verbeteren. En kunnen ze tegelijkertijd toewerken naar een klimaatbestendige vorm van landbouw.’

Hoe ontoegankelijk krediet kan zijn in India
Investeringen in klimaat- en bosvriendelijke landbouw zijn anders dan doorsnee agriculturele investeringen, aangezien leningen voor die vorm van landbouw een langere looptijd vereisen en hogere risico’s met zich meebrengen. USAID en Rabo Foundation kunnen niet rechtstreeks leningen verschaffen. Daarom moeten ze samen gespecialiseerde financiële instellingen vinden die zich scharen achter de missie van het samenwerkingsverband én in staat zijn om een hoger risico te lopen.  USAID en Rabo Foundation werken met deze instanties samen; ze geven hun gestructureerde portfoliogaranties zodat de instanties leningen kunnen verschaffen in de Duurzame Landschappen-sector. ‘We vullen elkaar aan’, zegt Sood. ‘USAID heeft veel ervaring in de Duurzame Landschappen-sector. Zij weten hoe duurzame bosbouw een aanvulling kan zijn op landbouw. En Rabo Foundation begrijpt beter wat de behoeftes en uitdagingen zijn van kleinschalige boeren; vaak bedrijven zonder kredietgeschiedenis. Ook hebben we een netwerk van boerenorganisaties

 en financiële instanties die mogelijk mee willen doen aan investeringen in Duurzame Landschappen.’  Waarom USAID en Rabo Foundation kleinschalige boeren niet zélf geld lenen? Sood: ‘De regels in India staan buitenlandse partijen slechts in enkele sectoren en met bepaalde beperkingen toe om krediet te verschaffen. In dit geval staan ze het níet toe.’ 

Hoe kleinschalige boeren toch werkkapitaal krijgen
Het is belangrijk om samen te werken met plaatselijke financiële instanties, stelt Sood. ‘Die organisaties staan dicht bij de praktijk en kunnen efficiënter krediet verstrekken doordat ze ter plekke een filiaal hebben. Rabo Foundation en USAID stellen deze financiële instanties in staat om kleinschalige boeren impactvolle leningen te geven die zij anders niet hadden kunnen aanbieden vanwege een ogenschijnlijk hoog risico of gebrek aan kennis bij de kleinschalige boeren.’
Om deze kleinschalige boeren in staat te stellen krediet te verkrijgen (zowel werkkapitaal voor hun normale business als leningen voor infrastructuur) verleent Rabo Foundation al sinds 2014 ‘leengaranties’. ‘Dat houdt in dat Rabo Foundation een groot deel van het risico afdekt dat een financiële instantie loopt als zij kleinschalige-boerenorganisaties geld leent’, legt Sood uit. ‘Deze risicodekking helpt bij het overhalen van sommige van deze instanties om de boeren krediet te verstrekken.’
Rabo Foundation bundelde de krachten met USAID om te innoveren, zodat er financiering zou komen voor de Duurzame Landschappen-sector. ‘Het helpt behoorlijk dat de Rabobank internationaal zo’n betrouwbare reputatie heeft’, benadrukt Sood. ‘Vooralsnog tonen alleen niet-bancaire kredietverstrekkers interesse in de sector. Ik hoop dat reguliere banken, die goedkopere leningen verschaffen, op termijn aansluiten. Misschien wel na het succes van onze samenwerking met USAID!’

Landbouw is in India verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Én voor het verlies van bossen, die koolstof vasthouden en voor veel mensen een bron zijn van veevoer, brandstof en inkomen.

Het inkomen verhogen van kleinschalige boeren in India. En tegelijkertijd bescherming bieden aan het ecosysteem en de biodiversiteit van de bossen. Daarvoor is een integrale strategie nodig. Rabo Foundation en USAID (the United States Agency for International Development) volgen zo'n strategie en ontwikkelden daarbinnen een uniek product voor India. 

‘Financiële innovatie is
een absolute must 

Innovatieve finan-ciering stimuleert duurzame landbouw

Werkkapitaal voor kleinschalige boeren 

USAID

INDIA
‘Financiële innovatie is
een absolute must 

India /samenwerking met USAID

Het inkomen verhogen van kleinschalige boeren in India. En tegelijkertijd bescherming bieden aan het ecosysteem en de biodiversiteit van de bossen. Daarvoor is een integrale strategie nodig. Rabo Foundation en USAID (the United States Agency for International Development) volgen zo'n strategie en ontwikkelden daarbinnen een uniek product voor India. 

Landbouw is in India verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen. Én voor het verlies van bossen, die koolstof vasthouden en voor veel mensen een bron zijn van veevoer, brandstof en inkomen.

 en financiële instanties die mogelijk mee willen doen aan investeringen in Duurzame Landschappen.’  Waarom USAID en Rabo Foundation kleinschalige boeren niet zélf geld lenen? Sood: ‘De regels in India staan buitenlandse partijen slechts in enkele sectoren en met bepaalde beperkingen toe om krediet te verschaffen. In dit geval staan ze het níet toe.’ 

Hoe kleinschalige boeren toch werkkapitaal krijgen
Het is belangrijk om samen te werken met plaatselijke financiële instanties, stelt Sood. ‘Die organisaties staan dicht bij de praktijk en kunnen efficiënter krediet verstrekken doordat ze ter plekke een filiaal hebben. Rabo Foundation en USAID stellen deze financiële instanties in staat om kleinschalige boeren impactvolle leningen te geven die zij anders niet hadden kunnen aanbieden vanwege een ogenschijnlijk hoog risico of gebrek aan kennis bij de kleinschalige boeren.’
Om deze kleinschalige boeren in staat te stellen krediet te verkrijgen (zowel werkkapitaal voor hun normale business als leningen voor infrastructuur) verleent Rabo Foundation al sinds 2014 ‘leengaranties’. ‘Dat houdt in dat Rabo Foundation een groot deel van het risico afdekt dat een financiële instantie loopt als zij kleinschalige-boerenorganisaties geld leent’, legt Sood uit. ‘Deze risicodekking helpt bij het overhalen van sommige van deze instanties om de boeren krediet te verstrekken.’
Rabo Foundation bundelde de krachten met USAID om te innoveren, zodat er financiering zou komen voor de Duurzame Landschappen-sector. ‘Het helpt behoorlijk dat de Rabobank internationaal zo’n betrouwbare reputatie heeft’, benadrukt Sood. ‘Vooralsnog tonen alleen niet-bancaire kredietverstrekkers interesse in de sector. Ik hoop dat reguliere banken, die goedkopere leningen verschaffen, op termijn aansluiten. Misschien wel na het succes van onze samenwerking met USAID!’

‘Wij werken samen met USAID om hier de komende jaren klimaat- en bosvriendelijke landbouw te stimuleren’, vertelt Rishabh Sood, senior manager Rural and Development Banking bij Rabo Foundation India. ‘We gaan dat doen door te investeren in ondernemingen die duurzame bosbouw, agrobosbouw en lage-emissielandbouw bevorderen. Ons uiteindelijke doel is om boerenbedrijven te ondersteunen in het terugdringen of op z’n minst beperken van  broeikasgassen. Op die manier kunnen kleinschalige boeren die duurzamebosbouwproducten aanbieden hun leefomstandigheden verbeteren. En kunnen ze tegelijkertijd toewerken naar een klimaatbestendige vorm van landbouw.’

Hoe ontoegankelijk krediet kan zijn in India
Investeringen in klimaat- en bosvriendelijke landbouw zijn anders dan doorsnee agriculturele investeringen, aangezien leningen voor die vorm van landbouw een langere looptijd vereisen en hogere risico’s met zich meebrengen. USAID en Rabo Foundation kunnen niet rechtstreeks leningen verschaffen. Daarom moeten ze samen gespecialiseerde financiële instellingen vinden die zich scharen achter de missie van het samenwerkingsverband én in staat zijn om een hoger risico te lopen.  USAID en Rabo Foundation werken met deze instanties samen; ze geven hun gestructureerde portfoliogaranties zodat de instanties leningen kunnen verschaffen in de Duurzame Landschappen-sector. ‘We vullen elkaar aan’, zegt Sood. ‘USAID heeft veel ervaring in de Duurzame Landschappen-sector. Zij weten hoe duurzame bosbouw een aanvulling kan zijn op landbouw. En Rabo Foundation begrijpt beter wat de behoeftes en uitdagingen zijn van kleinschalige boeren; vaak bedrijven zonder kredietgeschiedenis. Ook hebben we een netwerk van boerenorganisaties

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt
De samenwerking tussen Rabo Foundation en USAID ging in oktober 2018 van start. Rabo Foundation heeft al twee kredietverstrekkers bereid gevonden om mee te doen: SEMFIN en Ananya Finance. Zij gaven dankzij de garantie van Rabo Foundation krediet aan twee duurzame-landbouwprojecten van kleinschalige boeren, waaronder de waterbesparende productie van suiker. USAID en Rabo Foundation streven ernaar om tot en met 2028 vijftig à zeventig leningen te verschaffen. ‘Maar’, zegt Sood, ‘dat mogen er natuurlijk ook tachtig of meer worden.’