Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Rabo Foundation werkt al lange tijd samen met Aldea Global. ‘We bieden de organisatie financiering en ondersteunt haar in trainingen en handelsactiviteiten die boerenleden helpen om lucratiever en duurzamer te werken’, zegt Albert Boogaard, Head of Innovation bij Rabo Foundation. ‘Dankzij onze interne datadeskundigen hebben we daar in 2018 waarde aan toegevoegd.’ Boogaard verwijst naar de toegang die Aldea via Rabobank Foundation kreeg tot relevante kennis en specialisten uit het Rabo-netwerk. ‘Data-experts van Rabobank Transformation Office (DTO), Rabobank-dochter DLL en Rabo Foundation werkten samen met medewerkers van Aldea aan de ontwikkeling van haar digitale beoordelingsmodel.’ Ook maakte Rabo Foundation het mogelijk dat Aldea eerst leerde om haar miljoenen gegevens uit de cloud te halen, deze in een ‘datamagazijn’ op te slaan en bekend te raken met data-analyse-software. ‘Alleen zo kon de vereniging optimaal de waardevolle adviezen toepassen die onze experts gaven over de slimste toepassing van data, data-analyses en kunstmatige intelligentie.’

Agri-revolutie
met mobieltjes en data 

‘We krijgen steeds meer leden; 12.000 inmiddels, van wie de helft koffieboer. Zij willen graag snel en passend microkrediet en advies om hun productie te vergroten en verbeteren. Dankzij ICT kunnen we aan die groeiende vraag voldoen.’ Dat zegt Warren Armstrong, algemeen directeur van Aldea Global, een vereniging van en voor kleinschalige boeren in Nicaragua.

kunnen bestellen, tot de recente digitalisering van microkredietaanvragen.’

Stevige jeeps
Aldea Global is een van de weinige plekken in het land waar boeren microkrediet kunnen aanvragen tegen een betaalbaar rentetarief. Armstrong: ‘Hun krediet-waardigheid uitpluizen, was vroeger uitdagend en tijdrovend. Onze tachtig credit agents bezochten elke aanvrager persoonlijk, wat doorgaans betekende dat
ze met jeeps of motors naar afgelegen berghellingen moesten.’ De verwerking van aanvragen duurden daardoor langer dan Aldea wilde. En met de toe-nemende vraag dreigden credit agents alleen maar méér tijd kwijt te zijn.

Speciaal rekenmodel
‘Samen met Rabo Foundation bedachten en ontwikkelden we een innovatieve oplossing’, zegt Armstrong. ‘We laten nu elke kredietaanvrager een korte online vragenlijst invullen op zijn mobieltje.
Mede op basis van de data die hij invoert, bepaalt
een speciaal rekenmodel of wij er verstandig aan
doen hem krediet te verschaffen.’ Dankzij deze

digitalisering kan Aldea met dezelfde menskracht méér leden bereiken. ‘Onze tachtig credit agents kunnen steeds meer kleinschalige boeren bedienen. Ieder van hen bereikt nu 250 leden, binnenkort hopelijk 350.’

Snelle teelt adviezen
Aldea-medewerkers blijven kleinschalige boeren wel bezoeken, zeker de 30 procent die thuis nog geen mobiele telefoon met internet heeft. ‘Maar het aantal en de duur van die bezoeken kunnen aanzienlijk omlaag’, zegt Armstrong. Op termijn hoopt de coöperatie ook advies te digitaliseren. ‘Denk aan software die snel gewasadviezen tips geeft op basis van iemands gps-coördinaten, zijn gewas en de beschikbare klimaat- en bodeminformatie over zijn locatie in een gegeven periode.’

Slim datagebruik
‘Data verzamelen en analyseren is voor onze digitale diensten cruciaal’, zegt Armstrong. ‘Dat verzamelen deden we al, bijvoorbeeld via de (kredietaanvraag) bezoeken aan leden en de tracking software voor producten. We hebben miljoenen gegevens.
Nieuw is het slim analyseren en gebruiken ervan.’ Afgelopen jaar leerde Aldea van diverse experts hoe dit moest – mede dankzij Rabo Foundation. ‘We worden er steeds handiger in. En dat is goed nieuws voor onze leden: data-analyse is hun sleutel naar een betere toekomst.’

Agri-ICT is sinds afgelopen jaar hét aan-dachtspunt van Aldea, vertelt Armstrong. ‘De ondersteuning wordt steeds digitaler. Van een speciale webshop voor leden, waar zij agriculturele producten als kunstmest

Innovatieve kredietoplossing in Nicaragua

Aldea Global

NICARAGUA

Nicaragua /Agri-revolutie

Nicaragua /Agri-revolutie

Agri-revolutie
met mobieltjes en data 

‘We krijgen steeds meer leden; 12.000 inmiddels, van wie de helft koffieboer. Zij willen graag snel en passend microkrediet en advies om hun productie te vergroten en verbeteren. Dankzij ICT kunnen we aan die groeiende vraag voldoen.’ Dat zegt Warren Armstrong, algemeen directeur van Aldea Global, een vereniging van en voor kleinschalige boeren in Nicaragua.

Aldea Global

NICARAGUA

Agri-ICT is sinds afgelopen jaar hét aan-dachtspunt van Aldea, vertelt Armstrong. ‘De ondersteuning wordt steeds digitaler. Van een speciale webshop voor leden, waar zij agriculturele producten als kunstmest

kunnen bestellen, tot de recente digitalisering van microkredietaanvragen.’

Stevige jeeps
Aldea Global is een van de weinige plekken in het land waar boeren microkrediet kunnen aanvragen tegen een betaalbaar rentetarief. Armstrong: ‘Hun krediet-waardigheid uitpluizen, was vroeger uitdagend en tijdrovend. Onze tachtig credit agents bezochten elke aanvrager persoonlijk, wat doorgaans betekende dat ze met jeeps of motors naar afgelegen berghellingen moesten.’ De verwerking van aanvragen duurden daardoor
langer dan Aldea wilde. En met de toe-nemende vraag dreigden credit agents alleen maar méér tijd kwijt te zijn.

Speciaal rekenmodel
‘Samen met Rabo Foundation bedachten en ontwikkelden we een innovatieve oplossing’, zegt Armstrong. ‘We laten nu elke kredietaanvrager een korte online vragenlijst invullen op zijn mobieltje.
Mede op basis van de data die hij invoert, bepaalt
een speciaal rekenmodel of wij er verstandig aan
doen hem krediet te verschaffen.’ Dankzij deze

digitalisering kan Aldea met dezelfde menskracht méér leden bereiken. ‘Onze tachtig credit agents kunnen steeds meer kleinschalige boeren bedienen. Ieder van hen bereikt nu 250 leden, binnenkort hopelijk 350.’

Snelle teelt adviezen
Aldea-medewerkers blijven kleinschalige boeren wel bezoeken, zeker de 30 procent die thuis nog geen mobiele telefoon met internet heeft. ‘Maar het aantal en de duur van die bezoeken kunnen aanzienlijk omlaag’, zegt Armstrong. Op termijn hoopt de coöperatie ook advies te digitaliseren. ‘Denk aan software die snel gewasadviezen tips geeft op basis van iemands gps-coördinaten, zijn gewas en de beschikbare klimaat- en bodeminformatie over zijn locatie in een gegeven periode.’

Slim datagebruik
‘Data verzamelen en analyseren is voor onze digitale diensten cruciaal’, zegt Armstrong. ‘Dat verzamelen deden we al, bijvoorbeeld via de (kredietaanvraag) bezoeken aan leden en de tracking software voor producten. We hebben miljoenen gegevens.
Nieuw is het slim analyseren en gebruiken ervan.’ Afgelopen jaar leerde Aldea van diverse experts hoe dit moest – mede dankzij Rabo Foundation. ‘We worden er steeds handiger in. En dat is goed nieuws voor onze leden: data-analyse is hun sleutel naar een betere toekomst.’

Innovatieve kredietoplossing in Nicaragua

Hoe Rabo Foundation waarde toevoegt

Rabo Foundation werkt al lange tijd samen met Aldea Global. ‘We bieden de organisatie financiering en ondersteunt haar in trainingen en handelsactiviteiten die boerenleden helpen om lucratiever en duurzamer te werken’, zegt Albert Boogaard, Head of Innovation bij Rabo Foundation. ‘Dankzij onze interne datadeskundigen hebben we daar in 2018 waarde aan toegevoegd.’ Boogaard verwijst naar de toegang die Aldea via Rabobank Foundation kreeg tot relevante kennis en specialisten uit het Rabo-netwerk. ‘Data-experts van Rabobank Transformation Office (DTO), Rabobank-dochter DLL en Rabo Foundation werkten samen met medewerkers van Aldea aan de ontwikkeling van haar digitale beoordelingsmodel.’ Ook maakte Rabo Foundation het mogelijk dat Aldea eerst leerde om haar miljoenen gegevens uit de cloud te halen, deze in een ‘datamagazijn’ op te slaan en bekend te raken met data-analyse-software. ‘Alleen zo kon de vereniging optimaal de waardevolle adviezen toepassen die onze experts gaven over de slimste toepassing van data, data-analyses en kunstmatige intelligentie.’