Investeren in onder-
nemerschap en impact 

Pim Mol is nu een jaar lang directeur van Rabo Foundation, de corporate foundation van de Rabobank. Hij legt uit wat Rabo Foundation doet en welke uitdagingen er liggen voor de toekomst.

zelf ook ooit begonnen. Opgericht door arme boeren die zichzelf verenigden in een coöperatie, om zo samen toegang te krijgen tot kennis en krediet. Een werkwijze die we nu ook doorgeven aan de ondernemers van de toekomst.

Al vanaf 1974, het jaar waarin Rabo Foundation het licht zag, staan we op voor maatschappelijke issues en mensen die onze investering hard nodig hebben. Kwetsbare mensen, maar ook gamechangers met de ambitie om vooruit te komen. Wij zijn ‘kickstarter’ om die ambities te realiseren. Wij bieden hen toegang tot kennis, netwerk, financiële en innovatieve oplossingen. Daarmee investeren we in hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Zodat ze op eigen benen kunnen staan en de volgende stap kunnen maken.

Door de jaren heen zijn de maatschappelijke uitdagingen gegroeid. Zowel voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden, als de sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Nederland. Desondanks blijft de missie van Rabo Foundation ongewijzigd: kansarme mensen een perspectief bieden op een beter bestaan door te investeren in het versterken van hun sociaaleconomische positie. Dit doen we op de voorwaarde dat er eigen initiatief is en 

Armoede, sociale ongelijkheid en honger bestrijden. Grote uitdagingen, die we alleen samen kunnen oplossen. En als er één partij is die weet hoe dat moet, dan is het de Rabobank wel. Want zo zijn we 

Pim Mol
Directeur Rabo Foundation 

Introductie

Grote uitdagingen
in de wereld

Die we alleen samen kunnen oplossen 

Introductie

Investeren in onder-
nemerschap en impact 

Grote uitdagingen
in de wereld

Die we alleen samen kunnen oplossen 

zelf ook ooit begonnen. Opgericht door arme boeren die zichzelf verenigden in een coöperatie, om zo samen toegang te krijgen tot kennis en krediet. Een werkwijze die we nu ook doorgeven aan de ondernemers van de toekomst.

Al vanaf 1974, het jaar waarin Rabo Foundation het licht zag, staan we op voor maatschappelijke issues en mensen die onze investering hard nodig hebben. Kwetsbare mensen, maar ook gamechangers met de ambitie om vooruit te komen. Wij zijn ‘kickstarter’ om die ambities te realiseren. Wij bieden hen toegang tot kennis, netwerk, financiële en innovatieve oplossingen. Daarmee investeren we in hun eigen kracht en zelfredzaamheid. Zodat ze op eigen benen kunnen staan en de volgende stap kunnen maken.

Door de jaren heen zijn de maatschappelijke uitdagingen gegroeid. Zowel voor kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden, als de sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties in Nederland. Desondanks blijft de missie van Rabo Foundation ongewijzigd: kansarme mensen een perspectief bieden op een beter bestaan door te investeren in het versterken van hun sociaaleconomische positie. Dit doen we op de voorwaarde dat er eigen initiatief is en 

Armoede, sociale ongelijkheid en honger bestrijden. Grote uitdagingen, die we alleen samen kunnen oplossen. En als er één partij is die weet hoe dat moet, dan is het de Rabobank wel. Want zo zijn we 

Pim Mol
Directeur Rabo Foundation 

Pim Mol is nu een jaar lang directeur van Rabo Foundation, de corporate foundation van de Rabobank. Hij legt uit wat Rabo Foundation doet en welke uitdagingen er liggen voor de toekomst.