We kennen het
probleem:

  


niet iedereen in deze wereld heeft dezelfde kansen.

Iedereen moet op eigen kracht een goede toekomst kunnen opbouwen. Maar helaas krijgt niet iedereen daartoe de kans, hoeveel ambitie en wilskracht zij ook hebben. Bijvoorbeeld kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden die geen financiering kunnen krijgen. Of mensen in Nederland die door een zintuigelijke uitdaging geen betaald werk kunnen vinden. Rabo Foundation  

geeft deze gedreven mensen het duwtje in de rug dat zij nodig hebben om toch vooruit te komen. In Nederland werken we hiervoor samen met sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties, in ontwikkelingslanden voornamelijk met coöperaties. We versterken hen met kennis, netwerken, financiële en innovatieve oplossingen. Tot ze financieel zelfredzaamheid zijn. De impact reikt verder want samen leveren we ook een bijdrage aan maatschappelijke issues als voedselzekerheid en de strijd tegen armoede. 

Iedereen moet op eigen kracht een goede toekomst kunnen opbouwen. Maar helaas krijgt niet iedereen daartoe de kans, hoeveel ambitie en wilskracht zij ook hebben. Bijvoorbeeld kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden die geen financiering kunnen krijgen. Of mensen in Nederland die door een zintuigelijke uitdaging geen betaald werk kunnen vinden. Rabo Foundation geeft deze gedreven mensen het duwtje in de rug dat zij nodig hebben om toch vooruit te komen. In Nederland werken we hiervoor samen met sociale ondernemingen en maatschappelijke organisaties, in ontwikkelingslanden voornamelijk met coöperaties. We versterken hen met kennis, netwerken, financiële en innovatieve oplossingen. Tot ze financieel zelfredzaamheid zijn. De impact reikt verder want samen leveren we ook een bijdrage aan maatschappelijke issues als voedselzekerheid en de strijd tegen armoede. 

 

niet iedereen in deze wereld heeft dezelfde kansen.

We kennen het
probleem: