‘Bij twijfel steken wij
  wél over’

Het Rabo Rural Fund heeft een stevige ambitie. Het fonds wil in omvang verdubbelen en de komende jaren nóg meer impact behalen. Fondsmanager Alexander Meyer vertelt over de plannen. 

geen kleine boerencoöperaties aan het begin van de keten; dat doet Rabo Foundation. We verlenen ook geen diensten aan grote klanten aan het eind van de keten; dat doet de Rabobank. We richten ons op de missing middle tussen die twee uitersten: bedrijven
en coöperaties die Rabo Foundation ontgroeid zijn, maar nog niet aan bankfinanciering kunnen komen. Voor hen gebruiken we de kennis en netwerken van de Rabo-organisatie, werken we samen met bankonderdelen als Trade & Commodity Finance en bundelen we onze krachten met Rabo-partnerbanken in ontwikkelingslanden.’

Wat heeft het Rabo Rural Fund de afgelopen jaren bereikt?
‘Na onze start in 2011 richtten we ons voornamelijk op de financiering van koffiecoöperaties in Peru. Vanaf 2013 hebben we ons fonds uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo diversifieerden we in producten en landen. Hierdoor hebben we extra impact en spreiden we de risico’s beter. Daarnaast doen we steeds uitgebreider onderzoek naar landen en producten waarin we willen investeren. Mede door dit alles maakten we in 2018 een bescheiden financiële winst. Dat is fijn, maar niet ons doel. We streven naar kapitaalbehoud: niet te veel verliezen, maar ook geen winst maken. Impact op leefom-standigheden van mensen blijft altijd voorop staan.’

Wat is dé ambitie voor de komende jaren?
‘Het fonds steekt in op groei met extra funding van de Rabobank. Met die extra slagkracht willen we de komende jaren nóg meer mensen bereiken en klanten laten doorgroeien.’

Hoe willen jullie nog meer impact behalen?
‘We willen het gat verkleinen tussen ons en zowel de Rabobank als Rabo Foundation of ngo’s. Bijvoorbeeld door nauwer samen te werken en te ‘stretchen’ waar 

nodig. Precies zoals de Rabobank deed toen zij financiering verleende aan Caravela, een Colombiaanse koffieonderneming die vijftien jaar ondersteuning had gekregen van Rabo Foundation en Rabo Rural Fund.' 

Willen jullie ook nieuwe producten aanbieden?
‘We onderzoeken of we, naast onze huidige handelsfinanciering, ook voorraadfinanciering kunnen geven. Dat zou coöperaties flexibeler maken en hun groeikansen vergroten.  Daarnaast willen we vaker duurzaam geproduceerde handelsgewassen financieren. En hopen we meer microfinancierings-organisaties te ondersteunen. Bijvoorbeeld boeren die samen een bank oprichten om elkaar leningen te verschaffen – precies zoals de Rabobank ooit begon.’

Wat vind je een voorbeeld van de kracht van het Rabo Rural Fund?
‘Onze ondersteuning van vissers op Sulawesi, een arm eiland in Indonesië. Zij verkochten hun vis voor lage prijzen aan tussenpersonen. Doordat boten te weinig koeling hadden, was slechts 40 procent van hun vangst geschikt voor verkoop. De Amerikaanse onderneming North Atlantic Inc (NAI) trok zich het lot van de vissers aan. Zij zette het bedrijf PT Bali op. Dit nam de tussenhandelaren in dienst en kocht de vis rechtstreeks in bij de vissers, die daardoor meer verdienden. Daarnaast bouwde PT Bali een verpakkings- en ijsfabriek in de haven. Boten kregen ijsblokken mee om de vis koel te houden, wat de opbrengst van vissers enorm verhoogde. Het Rabo Rural Fund was de eerste financier van PT Bali en motiveerde daarmee andere partijen om óók te financieren. Dat PT Bali nog niet winstgevend is, is niet direct reden om onze ondersteuning te stoppen. We kijken naar zekerheden, cashflow en ondernemersvaardigheden. Maar ook naar potentie en vooral impact. En bij twijfel steken wij wél over. En als het even moeilijk wordt, blijven we zo lang mogelijk achter onze klanten staan. Daarin onderscheiden wij ons van alle andere financiers.’

Allereerst: wat ís het Rabo Rural Fund precies?
‘Rabo Foundation richtte in 2011 het Rabo Rural Fund op en managet het fonds nog op de dag van vandaag. We financieren

Alexander Meyer
Fondsmanager  Rabo Rural Fund 

Rabo Rural Fund

met onze kennis zetten SMO's the next step

Rabo Rural Fund / Interview  Alexander Meyer

Toekenningen financieel
($ miljoen per continent)

Aantal projecten
(per continent)
 

Afrika
 

Azië
 

Latijns Amerika
 

Rabo Rural Fund / Interview  Alexander Meyer

‘Bij twijfel steken wij
  wél over’

Rabo Rural Fund

met onze kennis zetten SMO's 
the next step

Wat heeft het Rabo Rural Fund de afgelopen jaren bereikt?
‘Na onze start in 2011 richtten we ons voornamelijk op de financiering van koffiecoöperaties in Peru. Vanaf 2013 hebben we ons fonds uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Zo diversifieerden we in producten en landen. Hierdoor hebben we extra impact en spreiden we de risico’s beter. Daarnaast doen we steeds uitgebreider onderzoek naar landen en producten waarin we willen investeren. Mede door dit alles maakten we in 2018 een bescheiden financiële winst. Dat is fijn, maar niet ons doel. We streven naar kapitaalbehoud: niet te veel verliezen, maar ook geen winst maken. Impact op leefomstandigheden van mensen blijft altijd voorop staan.’

Wat is dé ambitie voor de komende jaren?
‘Het fonds steekt in op groei met extra funding van de Rabobank. Met die extra slagkracht willen we de komende jaren nóg meer mensen bereiken en klanten laten doorgroeien.’

Hoe willen jullie nog meer impact behalen?
‘We willen het gat verkleinen tussen ons en zowel de Rabobank als Rabo Foundation of ngo’s. Bijvoor-beeld door nauwer samen te werken en te ‘stretchen’ waar nodig. Precies zoals de Rabobank deed toen zij financiering verleende aan Caravela, een Colombiaanse koffieonderneming die vijftien jaar ondersteuning had gekregen van Rabo Foundation en Rabo Rural Fund.’

Willen jullie ook nieuwe producten aanbieden?
‘We onderzoeken of we, naast onze huidige handelsfinanciering, ook voorraadfinanciering kunnen geven. Dat zou coöperaties flexibeler maken en hun groeikansen vergroten.  Daarnaast willen we vaker duurzaam geproduceerde handelsgewassen financieren. En hopen we meer microfinancierings-organisaties te ondersteunen. Bijvoorbeeld boeren die samen een bank oprichten om elkaar leningen te verschaffen – precies zoals de Rabobank ooit begon.’

Wat vind je een voorbeeld van de kracht van het Rabo Rural Fund?
‘Onze ondersteuning van vissers op Sulawesi, een arm eiland in Indonesië. Zij verkochten hun vis voor lage prijzen aan tussenpersonen. Doordat boten te weinig koeling hadden, was slechts 40 procent van hun vangst geschikt voor verkoop. De Amerikaanse onderneming North Atlantic Inc (NAI) trok zich het lot van de vissers aan. Zij zette het bedrijf PT Bali op. Dit nam de tussenhandelaren in dienst en kocht de vis rechtstreeks in bij de vissers, die daardoor meer verdienden. Daarnaast bouwde PT Bali een verpakkings- en ijsfabriek in de haven. Boten kregen ijsblokken mee om de vis koel te houden, wat de opbrengst van vissers enorm verhoogde. Het Rabo Rural Fund was de eerste financier van PT Bali en motiveerde daarmee andere partijen om óók te financieren. Dat PT Bali nog niet winstgevend is, is niet direct reden om onze ondersteuning te stoppen. We kijken naar zekerheden, cashflow en ondernemersvaardigheden. Maar ook naar potentie en vooral impact. En bij twijfel steken wij wél over. En als het even moeilijk wordt, blijven we zo lang mogelijk achter onze klanten staan. Daarin onderscheiden wij ons van alle andere financiers.’

geen kleine boerencoöperaties aan het begin van de keten; dat doet Rabo Foundation. We verlenen ook geen diensten aan grote klanten aan het eind van de keten; dat doet de Rabobank. We richten ons op de missing middle tussen die twee uitersten: bedrijven en coöperaties die Rabo Foundation ontgroeid zijn, maar nog niet aan bankfinanciering kunnen komen. Voor hen gebruiken we de kennis en netwerken van de Rabo-organisatie, werken we samen met bankonderdelen als Trade & Commodity Finance en bundelen we onze krachten met Rabo-partner-banken in ontwikkelingslanden.’

Allereerst: wat ís het Rabo Rural Fund precies?
‘Rabo Foundation richtte in 2011 het Rabo Rural Fund op en managet het fonds nog op de dag van vandaag. We financieren

Alexander Meyer
Fondsmanager  Rabo Rural Fund