Vooruitblik

Onze wereld is in 2020 onherkenbaar veranderd. Maatregelen om de verspreiding van corona te beperken leggen grote delen van de samenleving plat, in Nederland en de rest van de wereld. Deze lockdowns hebben hele verschillende gevolgen voor onze projectpartners. Zo zien we dat in Nederland de sociale ondernemingen grotendeels tot stilstand kwamen. Maar intussen gaat de wereldwijde voedselproductie door. Van avocado’s tot koffie en cacao – de boeren blijven oogsten. 
Wel moeten de agrarische coöperaties zich aanpassen aan de 
anderhalvemetersamenleving, en dat vraagt om extra middelen.

Nieuw normaal biedt nieuwe kansen
Deze crisis heeft ook invloed op ons werk. Hoeveel precies, en in welke vorm, dat weten we nog niet. Wat we wél weten, is dat in deze tijd onze missie belangrijker is dan ooit. We bewegen ons naar een nieuw normaal, gebaseerd op afstand en voorzichtigheid. De economische gevolgen hiervan zijn groot, maar er ontstaat tegelijk ruimte voor een ander soort economie. Waarin er meer aandacht is voor elkaar. Dat past bij waar onze partners en wij voor staan. Niet blindstaren op financiële winst, maar ondernemen om sociale impact te maken en met oog voor natuur en milieu.

Aanpak in crisistijd
De coronacrisis vraagt enerzijds om extra inzet, en anderzijds om te blijven doen wat je al deed. We doen het volgende om onze projectpartners zo goed mogelijk te helpen:

 • Oog voor onze partners
  Het belangrijkste is de gezondheid van onze projectpartners, de boeren en de mensen met wie ze werken – én de gezondheid van deze bedrijven. Nu onze medewerkers wereldwijd zoveel mogelijk thuiswerken, kunnen we deze ondernemers niet bezoeken. Advies en contact verloopt daarom virtueel. Zo blijven we hun voortgang volgen en bedenken we samen oplossingen om sterk uit de crisis te komen.


 • Fonds voor acute hulp
  Een deel van ons budget besteden we nu aan acute hulp voor initiatieven van onze projectpartners. We hebben drie fondsen met elk 250.000 euro in de kas opgezet. Eén fonds is bedoeld om boeren in ontwikkelingslanden te helpen met het financieren van desinfectiemiddelen en mondkapjes. Een tweede fonds is gericht op de sociale ondernemers met een bewezen goed track-record die nu plotseling in de problemen dreigen te raken. Het derde fonds is er voor initiatieven die passen binnen het programma financiële zelfredzaamheid en die gericht zijn op de Nederlandse schuldenproblematiek. Doordat het aantal mensen met schulden toeneemt, zijn er extra middelen nodig voor nieuwe en bestaande initiatieven. Voor extra ademruimte kreeg  een aantal projectpartners uitstel van aflossingen op hun lopende leningen zodat de ergste druk van hun liquiditeit af is.


 • Coalities met andere impactfinanciers
  Veel sociale ondernemingen en coöperaties hebben een relatie met meerdere financiers. Samen volgen we de ontwikkelingen en zoeken we gezamenlijke oplossingen voor onze doelgroep. Zo tekenden we ook beloftes met andere impactfinanciers waarin we de ambitie uitspreken om samen besluiten te nemen over een verantwoordelijke aanpak. Door onderling informatie te delen en op basis daarvan samen de best passende werkwijze te kiezen.


 • Blijven financieren voor impact
  Het werk gaat door en veel organisaties maken plannen voor de toekomst. Zij benaderen ons met voorstellen voor de financiering van impactrijke initiatieven. Zulke plannen blijven we ook nu gewoon financieren


Daadkracht en creativiteit
De daadkracht van onze partners is tijdens deze crisis extra goed zichtbaar. Nog steeds gaan ze voor een samenleving waarin iedereen eerlijke kansen verdient, en brengen die dichterbij met innovatieve oplossingen. Velen van hen moesten door corona het roer omgooien. Meteen bedachten ze creatieve en solidaire initiatieven. Hierdoor kunnen ze blijven ondernemen en daarmee hun zo belangrijke rol blijven spelen voor kwetsbare mensen en de samenleving als geheel.

Een greep uit de inspirerende initiatieven van onze partners in Nederland en ver daarbuiten:

De impact
van corona

Vooruitblik

Onze wereld is in 2020 onherkenbaar veranderd. Maatregelen om de verspreiding van corona te beperken legden grote delen van de samenleving plat, in Nederland en de rest van de wereld. Deze lockdowns hebben hele verschillende gevolgen voor onze project-partners. Zo zien we dat in Nederland de sociale onder-nemingen grotendeels tot stilstand kwamen. Maar intussen gaat de wereldwijde voedsel-productie door. Van avocado’s tot koffie en cacao – de boeren blijven oogsten. Wel moeten de agrarische coöperaties zich aanpassen aan de anderhalve-metersamenleving, en dat vraagt om extra middelen.

Nieuw normaal biedt nieuwe kansen
Deze crisis heeft ook invloed op ons werk. Hoeveel precies, en in welke vorm, dat weten we nog niet. Wat we wél weten, is dat in deze tijd onze missie belangrijker is dan ooit. We bewegen ons naar een nieuw normaal, gebaseerd op afstand en voorzichtigheid. De economische gevolgen hiervan zijn groot, maar er ontstaat tegelijk ruimte voor een ander soort economie. Waarin er meer aandacht is voor elkaar. Dat past bij waar onze partners en wij voor staan. Niet blindstaren op financiële winst, maar ondernemen om sociale impact te maken en met oog voor natuur en milieu.

Aanpak in crisistijd
De coronacrisis vraagt enerzijds om extra inzet, en anderzijds om te blijven doen wat je al deed. We doen het volgende om onze projectpartners zo goed mogelijk te helpen:

 • Oog voor onze partners
  Het belangrijkste is de gezondheid van onze projectpartners, de boeren en de mensen met wie ze werken – én de gezondheid van deze bedrijven. Nu onze medewerkers wereldwijd zoveel mogelijk thuiswerken, kunnen we deze ondernemers niet bezoeken. Advies en contact verloopt daarom virtueel. Zo blijven we hun voortgang volgen en bedenken we samen oplossingen om sterk uit de crisis te komen.


 • Fonds voor acute hulp
  Een deel van ons budget besteden we nu aan acute hulp voor initiatieven van onze projectpartners. We hebben drie fondsen met elk 250.000 euro in de kas opgezet. Eén fonds is bedoeld om boeren in ontwikkelingslanden te helpen met het financieren van desinfectiemiddelen en mondkapjes. Een tweede fonds is gericht op de sociale ondernemers met een bewezen goed track-record die nu plotseling in de problemen dreigen te raken. Het derde fonds is er voor initiatieven die passen binnen het programma financiële zelfredzaamheid en die gericht zijn op de Nederlandse schuldenproblematiek. Doordat het aantal mensen met schulden toeneemt, zijn er extra middelen nodig voor nieuwe en bestaande initiatieven. Voor extra ademruimte kreeg  een aantal projectpartners uitstel van aflossingen op hun lopende leningen zodat de ergste druk van hun liquiditeit af is.


 • Coalities met andere impactfinanciers
  Veel sociale ondernemingen en coöperaties hebben een relatie met meerdere financiers. Samen volgen we de ontwikkelingen en zoeken we gezamenlijke oplossingen voor onze doelgroep. Zo tekenden we ook beloftes met andere impactfinanciers waarin we de ambitie uitspreken om samen besluiten te nemen over een verantwoordelijke aanpak. Door onderling informatie te delen en op basis daarvan samen de best passende werkwijze te kiezen.


 • Blijven financieren voor impact
  Het werk gaat door en veel organisaties maken plannen voor de toekomst. Zij benaderen ons met voorstellen voor de financiering van impactrijke initiatieven. Zulke plannen blijven we ook nu gewoon financieren


Daadkracht en creativiteit
De daadkracht van onze partners is tijdens deze crisis extra goed zichtbaar. Nog steeds gaan ze voor een samenleving waarin iedereen eerlijke kansen verdient, en brengen die dichterbij met innovatieve oplossingen. Velen van hen moesten door corona het roer omgooien. Meteen bedachten ze creatieve en solidaire initiatieven. Hierdoor kunnen ze blijven ondernemen en daarmee hun zo belangrijke rol blijven spelen voor kwetsbare mensen en de samenleving als geheel.

Een greep uit de inspirerende initiatieven van onze partners in Nederland en ver daarbuiten:

De impact
van corona