Impact beoordelen
en meten is cruciaal

Inzicht 1 / Impactmanagement

Als impactfinancier willen we weten welk effect onze inspanningen hebben. En we willen dat effect delen met onze stakeholders. Dat kan alleen als we onze impact professioneel managen. Door heldere doelen te stellen, te meten en continu te verbeteren.

Waar liepen we tegenaan in ons werk?
Sinds 2014 meten we impact via enquêtes onder partners in binnen- en buitenland. De uitkomsten deelden we jaarlijks in ons Impact Rapport. Hierin stond hoe organisaties zich in diverse regio’s en sectoren ontwikkelen. We hadden dus volop cijfers. Maar die bleken eigenlijk nog niet concreet genoeg om gericht op impact te sturen en als organisatie te leren van keuzes en resultaten. En dat is wél wat we willen, als impactfinancier.

Hoe gaat Rabo Foundation dit verbeteren?
De eerste stap naar een effectievere aanpak is dat we bij Rabo Foundation impact zijn gaan zien als een geïntegreerd bedrijfsproces, dus een vast onderdeel van ons dagelijkse werk. In onze nieuwe strategie stellen we heldere en realistische impactdoelstellingen, waarbij we uitwerken welk probleem we oplossen en voor wie we het meeste verschil maken. Denk aan het verbeteren van de positie van kleinschalige boeren door hun weerbaarheid tegen de klimaatverandering te vergroten. Dat doen we door toegang te bieden tot informatie waarmee ze de gevolgen van het weer beter kunnen voorspellen. Ook ontwikkelen we tools voor onze programmamanagers en investeringsmanagers, zodat zij beter op impact kunnen sturen. Zoals het PIP-model: Potential Impact Performance. Hiermee kijken we of een aanvraag past binnen onze strategie, hoeveel mensen het project bereikt, welke verandering we voor wie verwachten en of wij als Rabo Foundation meerwaarde hebben ten opzichte van andere financiers. Deze scores wegen we af tegen de mate waarin Rabo Foundation kredietrisico loopt op deze partij. Is er bijvoorbeeld een hoog kredietrisico maar óók een hoge potentiële impact, dan maakt deze aanvraag zeker kans op groen licht voor een financiering.

Wat gaan we anders doen in 2020 en daarna?
Als we onszelf willen onderscheiden en keer op keer maximale impact willen bereiken, hebben we voortdurend inzicht nodig in de behaalde effecten. Hiervoor is onder andere onderzoek nodig, interactie met onze doelgroep en data uit het veld. Door deze impactinformatie vervolgens op een duidelijke, vergelijkbare en betrouwbare manier bij te houden en te structureren kunnen we goed volgen wat er verandert en trends ontdekken. Alleen op die manier kunnen we doorlopend leren en sturen op maximale impact.

impactfinancier

Onze impact managen we in drie stappen:

STAPPEN
  1. Van nieuwe aanvragen beoordelen we de verwachte impact op basis van het PIP-model.

  2. Minimaal één keer per jaar stellen we de voortgang vast aan de hand van een vragenlijst waarmee partners rapporteren wat hun behaalde resultaten zijn op belangrijke indicatoren.


  3. Op basis van de resultaten sturen we bij en ondersteunen we de partner in het bereiken van meer impact.
3

MEER WETEN

Lees meer over het belang van ‘impactmanagement’ op de site van Avance

Een HR-manager, een financieel directeur – elke organisatie heeft die wel. Dat vindt iedereen ook normaal. Maar een impactmanager? Die kan nog wel eens een vragende blik krijgen, want deze functie is nog zeldzaam’, vertelt Plomp. ‘En dat is jammer, zeker bij maatschappelijke organisaties. Hun primaire proces is positieve verandering veroorzaken. Dat vraagt om een duidelijk beleid en management. Daarmee vergroot je niet alleen je effectiviteit, maar heb je ook een sterker verhaal. En dat levert weer gemotiveerde werknemers op, evenals geïnteresseerde klanten en investeerders.’

Concrete doelen benoemen
Maar waar te beginnen? ‘Ik geef als eerste toe dat impactmanagement niet makkelijk is. Maar door klein te beginnen, kom je een heel eind. Stap één is om je impactdoelen te formuleren. Hoe concreter hoe beter. Wat wil je bereiken, wanneer en bij wie? Zo stelt Rabo Foundation heel duidelijk: zelfredzaamheid van organisaties en kwetsbare mensen staat centraal. Ook heeft zij subdoelen, zoals een hogere kwaliteit en productiviteit. Impact is een duidelijk onderdeel geworden van hun strategie; eigenlijk heel logisch voor een maatschappelijke organisatie.’

Meten en managen
Organisaties die hun doelen concreet maken, kunnen tussendoor ook zien hoe ver ze op de goede weg zijn. Plomp: ‘Stap twee is dan ook om je impact te meten. Iets waar Rabo Foundation vijf jaar geleden met onze hulp mee begon. Ze bevragen alle organisaties die ze steunen. Dat levert elk jaar een impactrapportage op. Zo weet Rabo Foundation hoeveel effect hun inspanningen hebben. De uitkomsten helpen hen om bij te sturen in het beleid en de projectdoelen. En daarmee komen we bij stap drie: je impact managen.’

Altijd innoveren
Het afgelopen jaar zette Rabo Foundation een 

belangrijke en vernieuwende stap door hun impact slimmer te managen. ‘Met het zelf ontworpen ‘potential impact performance model’, kortweg PIP, schatten ze van tevoren de mogelijke impact van een project in’, vertelt Plomp. ‘Heel interessant, want dat helpt om al tijdens het project gericht bij te sturen. Mooi aan dit model vind ik dat het niet meer alleen om rapporteren gaat, maar juist ook om reflecteren. Dus sámen met de partnerorganisaties kijken hoe het nog beter kan. Dat klinkt logisch, maar het is echt innovatief. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak impactfinanciers over de hele wereld helpt om het effect van hun hulp te vergroten.’

Werkwijze eigen maken
Plomp ziet ook mogelijkheden voor Rabo Foundation om hun impactmanagement verder aan te scherpen. ‘Medewerkers zullen zich het werken met PIP eigen moeten maken. Nog niet allemaal hebben ze de stap gezet van het verzamelen van informatie naar het gebruiken ervan. Als ze hun keuzes op impactinformatie baseren, worden de doelen van projecten ambitieuzer en concreter. Bovendien lukt het dan om samen te werken met die projecten die het meeste verschil maken.’

Impact in dna
Weet Rabo Foundation nu ook steeds beter verandering teweeg te brengen? ‘Ja, en dat komt doordat ze een volhouder en voorloper zijn. Zij pakten als een van de eerste impactfinanciers het meten van hun invloed serieus op. Daardoor is die impact nu in hun dna gaan zitten. Dichtbij helpen ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om meer mee te doen in de maatschappij. En ver weg helpen ze coöperatieve boerenorganisaties om stevig op eigen benen te kunnen staan. Ze kiezen veelbelovende projecten die niet snel ergens anders steun vinden. En voegen vanuit hun kennis en netwerk continu waarde toe. Dat noem ik nou impact.’

Meer zelfredzame boeren en Nederlanders, dát is het doel van Rabo Foundation. Door slim te meten, zien ze hun voortgang. En dat maakt weer slim management mogelijk. Als hun gespreks-


Jacoline Plomp
Impactexpert bij onderzoeksbureau Avance

‘Impact zit in het
dna van Rabo
Foundation’

Interview
Avance

partner op dit gebied zien we dat Rabo Foundation hierdoor steeds meer bereikt’, stelt Jacoline Plomp, impactexpert bij onderzoeks-bureau Avance.

Jacoline Plomp
Avance

Inzicht 1 / Impactmanagement

Impact beoordelen
en meten is cruciaal

Waar liepen we tegenaan in ons werk?
Sinds 2014 meten we impact via enquêtes onder partners in binnen- en buitenland. De uitkomsten deelden we jaarlijks in ons Impact Rapport. Hierin stond hoe organisaties zich in diverse regio’s en sectoren ontwikkelen. We hadden dus volop cijfers. Maar die bleken eigenlijk nog niet concreet genoeg om gericht op impact te sturen en als organisatie te leren van keuzes en resultaten. En dat is wél wat we willen, als impactfinancier.

Hoe gaat Rabo Foundation dit verbeteren?
De eerste stap naar een effectievere aanpak is dat we bij Rabo Foundation impact zijn gaan zien als een geïntegreerd bedrijfsproces, dus een vast onderdeel van ons dagelijkse werk. In onze nieuwe strategie stellen we heldere en realistische impactdoelstellingen, waarbij we uitwerken welk probleem we oplossen en voor wie we het meeste verschil maken. Denk aan het verbeteren van de positie van kleinschalige boeren door hun weerbaarheid tegen de klimaatverandering te vergroten. Dat doen we door toegang te bieden tot informatie waarmee ze de gevolgen van het weer beter kunnen voorspellen. Ook ontwikkelen we tools voor onze programmamanagers en investeringsmanagers, zodat zij beter op impact kunnen sturen. Zoals het PIP-model: Potential Impact Performance. Hiermee kijken we of een aanvraag past binnen onze strategie, hoeveel mensen het project bereikt, welke verandering we voor wie verwachten en of wij als Rabo Foundation meerwaarde hebben ten opzichte van andere financiers. Deze scores wegen we af tegen de mate waarin Rabo Foundation kredietrisico loopt op deze partij. Is er bijvoorbeeld een hoog kredietrisico maar óók een hoge potentiële impact, dan maakt deze aanvraag zeker kans op groen licht voor een financiering.

Wat gaan we anders doen in 2020 en daarna?
Als we onszelf willen onderscheiden en keer op keer maximale impact willen bereiken, hebben we voortdurend inzicht nodig in de behaalde effecten. Hiervoor is onder andere onderzoek nodig, interactie met onze doelgroep en data uit het veld. Door deze impactinformatie vervolgens op een duidelijke, vergelijkbare en betrouwbare manier bij te houden en te structureren kunnen we goed volgen wat er verandert en trends ontdekken. Alleen op die manier kunnen we doorlopend leren en sturen op maximale impact.

impactfinancier

Als impactfinancier willen we weten welk effect onze inspanningen hebben. En we willen dat effect delen met onze stakeholders. Dat kan alleen als we onze impact professioneel managen. Door heldere doelen te stellen, te meten en continu te verbeteren.

Onze impact managen we in drie stappen:

STAPPEN
  1. Van nieuwe aanvragen beoordelen we de verwachte impact op basis van het PIP-model.

  2. Minimaal één keer per jaar stellen we de voortgang vast aan de hand van een vragenlijst waarmee partners rapporteren wat hun behaalde resultaten zijn op belangrijke indicatoren.


  3. Op basis van de resultaten sturen we bij en ondersteunen we de partner in het bereiken van meer impact.
3


Jacoline Plomp
Impactexpert bij onderzoeksbureau Avance

‘Impact zit in het
dna van Rabo
Foundation’

Interview
Avance

Meer zelfredzame boeren en Nederlanders, dát is het doel van Rabo Foundation. Door slim te meten, zien ze hun voortgang. En dat maakt weer slim management mogelijk. Als hun gesprekspartner op dit gebied zien we dat Rabo Foundation hierdoor steeds meer bereikt’, stelt Jacoline Plomp, impactexpert bij onderzoeks-bureau Avance.

Jacoline Plomp
Avance

Een HR-manager, een financieel directeur – elke organisatie heeft die wel. Dat vindt iedereen ook normaal. Maar een impactmanager? Die kan nog wel eens een vragende blik krijgen, want deze functie is nog zeldzaam’, vertelt Plomp. ‘En dat is jammer, zeker bij maatschappelijke organisaties. Hun primaire proces is positieve verandering veroorzaken. Dat vraagt om een duidelijk beleid en management. Daarmee vergroot je niet alleen je effectiviteit, maar heb je ook een sterker verhaal. En dat levert weer gemotiveerde werknemers op, evenals geïnteresseerde klanten en investeerders.’

Concrete doelen benoemen
Maar waar te beginnen? ‘Ik geef als eerste toe dat impactmanagement niet makkelijk is. Maar door klein te beginnen, kom je een heel eind. Stap één is om je impactdoelen te formuleren. Hoe concreter hoe beter. Wat wil je bereiken, wanneer en bij wie? Zo stelt Rabo Foundation heel duidelijk: zelfredzaamheid van organisaties en kwetsbare mensen staat centraal. Ook heeft zij subdoelen, zoals een hogere kwaliteit en productiviteit. Impact is een duidelijk onderdeel geworden van hun strategie; eigenlijk heel logisch voor een maatschappelijke organisatie.’

Meten en managen
Organisaties die hun doelen concreet maken, kunnen tussendoor ook zien hoe ver ze op de goede weg zijn. Plomp: ‘Stap twee is dan ook om je impact te meten. Iets waar Rabo Foundation vijf jaar geleden met onze hulp mee begon. Ze bevragen alle organisaties die ze steunen. Dat levert elk jaar een impactrapportage op. Zo weet Rabo Foundation hoeveel effect hun inspanningen hebben. De uitkomsten helpen hen om bij te sturen in het beleid en de projectdoelen. En daarmee komen we bij stap drie: je impact managen.’

Altijd innoveren
Het afgelopen jaar zette Rabo Foundation een 

belangrijke en vernieuwende stap door hun impact slimmer te managen. ‘Met het zelf ontworpen ‘potential impact performance model’, kortweg PIP, schatten ze van tevoren de mogelijke impact van een project in’, vertelt Plomp. ‘Heel interessant, want dat helpt om al tijdens het project gericht bij te sturen. Mooi aan dit model vind ik dat het niet meer alleen om rapporteren gaat, maar juist ook om reflecteren. Dus sámen met de partnerorganisaties kijken hoe het nog beter kan. Dat klinkt logisch, maar het is echt innovatief. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak impactfinanciers over de hele wereld helpt om het effect van hun hulp te vergroten.’

Werkwijze eigen maken
Plomp ziet ook mogelijkheden voor Rabo Foundation om hun impactmanagement verder aan te scherpen. ‘Medewerkers zullen zich het werken met PIP eigen moeten maken. Nog niet allemaal hebben ze de stap gezet van het verzamelen van informatie naar het gebruiken ervan. Als ze hun keuzes op impactinformatie baseren, worden de doelen van projecten ambitieuzer en concreter. Bovendien lukt het dan om samen te werken met die projecten die het meeste verschil maken.’

Impact in dna
Weet Rabo Foundation nu ook steeds beter verandering teweeg te brengen? ‘Ja, en dat komt doordat ze een volhouder en voorloper zijn. Zij pakten als een van de eerste impactfinanciers het meten van hun invloed serieus op. Daardoor is die impact nu in hun dna gaan zitten. Dichtbij helpen ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om meer mee te doen in de maatschappij. En ver weg helpen ze coöperatieve boerenorganisaties om stevig op eigen benen te kunnen staan. Ze kiezen veelbelovende projecten die niet snel ergens anders steun vinden. En voegen vanuit hun kennis en netwerk continu waarde toe. Dat noem ik nou impact.’

MEER WETEN

Lees meer over het belang van ‘impactmanagement’ op de site van Avance