Via kennis versterken
we sociale ondernemers
in Nederland

Inzicht 5 / Sociaal als  norm

In Nederland streven we ernaar dat sociaal ondernemen de reguliere manier van ondernemen wordt. Daarom verspreiden en delen we kennis om deze ondernemingen te versterken. Daar willen we verdere stappen in zetten.

Welke ontwikkelingen beïnvloeden ons werk?
Sociale ondernemingen zijn in meerdere opzichten de ondernemers van de toekomst. Zij laten zien aan ‘reguliere’ bedrijven dat het ook anders kan: een bedrijfsvoering waarin niet winstbejag centraal staat, maar waarin oog is voor mens en maatschappij. Ook hebben ze daarbij vaak een innovatieve aanpak. Zoals SpeakSee, dat een device ontwikkelde om realtime gesprekken te ondertitelen. Zo kunnen dove mensen toch deelnemen aan vergaderingen. Verder hebben sociaal ondernemingen meestal meer oog voor duurzaamheid.

Om verder te groeien, hebben sociale ondernemers vaak niet alleen behoefte aan financiering maar ook aan kennis. Ze zijn het bedrijf begonnen uit idealisme maar kunnen vooral op het gebied van ondernemersvaardigheden wel een steuntje in de rug gebruiken. Ook merken we dat sociale ondernemers veel van elkaars successen en fouten kunnen leren.

Hoe speelt Rabo Foundation hierop in?
Rabo Foundation biedt sociaal ondernemers coaching aan en toegang tot kennis en netwerken. Zo jagen we ondernemerschap en innovatie verder aan. We bieden drie leergangen aan: de miniMaster Sociaal Ondernemen, een leergang bij Nyenrode en de Growth Impact Class. Bijna de helft van de sociaal ondernemers die we steunen maakt hier gebruik van. Ondernemers geven aan het erg fijn te vinden om meer mét hun bedrijf in plaats van ín hun bedrijf bezig zijn.

Verder vinden we het belangrijk om sociaal ondernemers aan elkaar te koppelen, zodat ze samen oplossingen vinden voor vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Of we verbinden hen daarvoor met collega’s van Rabobank. Ook hebben we veel contacten met andere financiers, waarnaar we sociaal ondernemers doorverwijzen. Een mooi voorbeeld zijn de workshops die we samen met Social Enterprise aanbieden en waarin sociaal ondernemers van elkaar kunnen leren en samen kunnen sparren.

Wat gaan we anders doen in 2020 en daarna?
Doordat we zien dat het sociale ondernemingen echt helpt, willen we nog meer kennis en coaching gaan aanbieden. Zo zijn we in 2020 gestart met de opzet van een alumniprogramma voor sociaal ondernemers die eerder de miniMaster volgden. Via een enquête vroegen we hen welke verdieping zij nog zoeken. Daarop kregen we veel reacties. Op basis van de uitkomsten ontwikkelden we een alumniprogramma voor het najaar van 2020. We geloven in deze groep sociale ondernemers en willen via kennisverspreiding zorgen dat zij hun impact kunnen vergroten en blijven groeien.

versterken

MEER WETEN

Meer voorbeelden van impact3 vind je op onze website

Case Study
Binthout, Nederland

Inzicht 5 / Sociaal als  norm

versterken

In Nederland streven we ernaar dat sociaal ondernemen de reguliere manier van ondernemen wordt. Daarom verspreiden en delen we kennis om deze ondernemingen te versterken. Daar willen we verdere stappen in zetten.

Via kennis versterken
we sociale ondernemers
in Nederland

Welke ontwikkelingen beïnvloeden ons werk?
Sociale ondernemingen zijn in meerdere opzichten de ondernemers van de toekomst. Zij laten zien aan ‘reguliere’ bedrijven dat het ook anders kan: een bedrijfsvoering waarin niet winstbejag centraal staat, maar waarin oog is voor mens en maatschappij. Ook hebben ze daarbij vaak een innovatieve aanpak. Zoals SpeakSee, dat een device ontwikkelde om realtime gesprekken te ondertitelen. Zo kunnen dove mensen toch deelnemen aan vergaderingen. Verder hebben sociaal ondernemingen meestal meer oog voor duurzaamheid.

Om verder te groeien, hebben sociale ondernemers vaak niet alleen behoefte aan financiering maar ook aan kennis. Ze zijn het bedrijf begonnen uit idealisme maar kunnen vooral op het gebied van ondernemersvaardigheden wel een steuntje in de rug gebruiken. Ook merken we dat sociale ondernemers veel van elkaars successen en fouten kunnen leren.

Hoe speelt Rabo Foundation hierop in?
Rabo Foundation biedt sociaal ondernemers coaching aan en toegang tot kennis en netwerken. Zo jagen we ondernemerschap en innovatie verder aan. We bieden drie leergangen aan: de miniMaster Sociaal Ondernemen, een leergang bij Nyenrode en de Growth Impact Class. Bijna de helft van de sociaal ondernemers die we steunen maakt hier gebruik van. Ondernemers geven aan het erg fijn te vinden om meer mét hun bedrijf in plaats van ín hun bedrijf bezig zijn.

Verder vinden we het belangrijk om sociaal ondernemers aan elkaar te koppelen, zodat ze samen oplossingen vinden voor vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Of we verbinden hen daarvoor met collega’s van Rabobank. Ook hebben we veel contacten met andere financiers, waarnaar we sociaal ondernemers doorverwijzen. Een mooi voorbeeld zijn de workshops die we samen met Social Enterprise aanbieden en waarin sociaal ondernemers van elkaar kunnen leren en samen kunnen sparren.

Wat gaan we anders doen in 2020 en daarna?
Doordat we zien dat het sociale ondernemingen echt helpt, willen we nog meer kennis en coaching gaan aanbieden. Zo zijn we in 2020 gestart met de opzet van een alumniprogramma voor sociaal ondernemers die eerder de miniMaster volgden. Via een enquête vroegen we hen welke verdieping zij nog zoeken. Daarop kregen we veel reacties. Op basis van de uitkomsten ontwikkelden we een alumniprogramma voor het najaar van 2020. Ook willen we dit jaar een miniMaster opzetten op het gebied van schuldenproblematiek. We geloven in deze groep sociale ondernemers en willen via kennisverspreiding zorgen dat zij hun impact kunnen vergroten en blijven groeien.

Case Study
Binthout, Nederland